Isplata posebne novčane naknade za jun ove godine, uplatom na tekuće račune korisnika kod poslovnih banaka, biće izvršena danas.

To je saopštila Nacionalna služba za zapošljavanje.

Reklame