Gradska uprava Zaječara donela je rešenje o potrebi izrade studije o proceni uticaja na životnu sredinu za izgradnju privremenog objekta, asfaltne baze Minićevo sa pratećim sadržajima i privremenom trafostanicom, nosioca projekta ogranak Integral inženjering Niš.
Zainteresovana javnost može ostvariti uvid u ovo rešenje, dokumentaciju i podatke u prostoriji Kancelarije za zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Zaječara.
Žalbu protiv ovog rešenja zainteresovana javnost može izjaviti Ministarstvu zaštite životne sredine u roku od 15 dana od dana objavljivanja obaveštenja.
Izvor: eKapija