Foto: Pixabay
Iz budžeta grada Zaječara ove godine izdvojeno je 12 miliona dinara za naknadu štete za povrede nastale ujednom napuštenih pasa. U prvih 9 meseci ove godine zabeleženo je 144 ujeda!

Ulicama Zaječara, prema poslednjim procenama, u ovom trenutku luta nešto manje od 1000 napuštenih pasa.

Veliki broj napuštenih pasa posledica je najpre neodgovornog odnosa vlasnika, ali potom i nesistemskog pristupa rešenju pitanja populacije napuštenih pasa na teritoriji grada Zaječara.

U prvih 9 meseci ove godine zabeleženo je 144 ujeda napuštenih pasa u Zaječaru i pokrenuto je isto toliko postupaka za naknadu štete.

Približan broj ujeda zabeležen je i prošle godine, ali i nekoliko godina unazad.

Ovo svedoči da je problem napuštenih pasa problem hronične prirode, ali i da je naneta značajna šteta budžetu zbog odlaganja primene sistemskog rešenja.

Naime, iz budžeta grada Zaječara u 2018. godinu na ime naknade štete za povrede uzrokovane ujedom napuštenih pasa izdvojeno je 12 miliona dinara!

Poseban problem predstavljaju i lažne prijave o ujedima, koje predstavljaju problem u gotovo svim opštinama u Srbiji.

Iznos naknade štete za nastale povrede uzrokovane ujedom napuštenih pasa već godinama se na godišnjem nivou u Zaječaru kreće između 10 i 12 miliona dinara, o čemu svedoči i činjenica da je u periodu od 2013 – 2015. godine iz budžeta za ove namene izdvojeno 34 miliona dinara!

I u 2016. godini na ime odštete isplaćeno je 12 miliona, a po svemu sudeći, ako se trend nastavi, i ove godine biće isplaćen gotovo sav za odštetu predviđeni budžet.

Za rad zaječarske zoohigijene ove godine izdvojeno je nešto manje od 32 miliona dinara.

Prostom računicom, a na osnovu raspoloživih podataka, dolazimo do zaključka da je iz budžeta grada Zaječara na ime naknade štete od ujeda napuštenih pasa u proteklih osam godina isplaćena odšteta u vrednosti od oko 70 miliona dinara!

Kada se sve sabere i oduzme ispada da problem napuštenih pasa iz zaječarskog budžeta isisava milione iz gradskog budžeta već godinama, pri čemu nikakvog boljitka nema.

Postavlja se pitanje šta je grad preduzeo kako bi rešio problem napuštenih pasa.

Postavljanje kućica, iako predstavlja human i dobronameran čin, nije rešenje.