Foto: Mikica Andrejević

Zaječarska inicijativa je nedavno pokrenula projekat posvećen sve brojnijim ekološkim izazovima sa kojima se građani suočavaju. Projekat „Greenstock – zeleni Istok“ okrenut je pojedincima, pokretima i ekološkim organizacijama u Timočkoj krajini, koje Inicijativa želi da okupi i zatim podrži u nastojanjima da konkretne ekološke probleme u svojim sredinama mapiraju i reše.

Foto: Zaječarska inicijativa

U Srbiji se prečišćava svega 10% otpadnih voda, dok mnogi gradovi svoje otpadne vode izbacuju direktno u reke. Takođe, u Srbiji se reciklira svega 3% komunalnog otpada i do 40% ambalaža. Procenat BDP-a koji se u Srbiji ulaže u oblast zaštite životne sredine, nekoliko je puta niži od većine zemalja centralne i istočne Evrope.

Zagađenost vazduha i neregulisane deponije su najčešći i najprimetniji problemi. Zagađenje je nekoliko puta dostizalo (i prestizalo) nivo najzagađenijih industrijskih regiona u svetu. Sve prisutniji problemi se odnose i na brojna geološka istraživanja stranih kompanija, eksproprijaciju zemljišta i (ne)primenjivanje zakona na zagađivače.

U uvodnoj fazi programa biće održane četiri jednodnevne radionice, namenjene učesnicima projekta:

1) Pravni okvir borbe za bolju životnu sredinu u lokalnim zajednicama,
2) Digitalni aktivizam i društvene mreže,
3) Crowdfunding – sakupljanje sredstava putem interneta za akcije u lokalnim zajednicama,
4) Mapiranje potencijalnih akcija, kao i potreba za eventualnim budućim zajedničkim aktivnostima.

Nakon poslednje etape u januaru, Zaječarska inicijativa će podržati ukupno pet akcija sredstvima u iznosu od 150.000 RSD po akciji. Sa ciljem što sveobuhvatnije promocije,
o rezultatima i toku ovih akcija biće snimljena i dokumetarna reportaža.

„Kraj programa je predviđen za maj 2022. godine, ali namera Zaječarske inicijative je da ovaj period bude tek pilot faza, odnosno da nastavimo da sarađujemo sa svim pokretima i organizacijama, ali tek nakon što utvrdimo njihove potrebe tokom četvrte radionice i kasnije“ – istakli su iz Zaječarske inicijative.

Realizaciju ovog projekta podržala je Fondacija za otvoreno društvo iz Beograda.

Reklame