foto: zajecar.info
Reklame

Na današnjoj sednici Gradskog veća u Zaječaru usvojen je Nacrt Odluke o trećoj izmeni i dopuni budžeta grada Zaječara za 2019. godinu. i opredeljeno je još 8.500.000 dinara za rad zatvorenog bazena u zimskim mesecima.

„Budžet se umanjuje za 209 miliona i 818 hiljada dinara, tako da ukupno formirana sredstva budžeta iz svih izvora iznose 2.941.682.508,68 dinara. Razlog za izmene i dopune je smanjenje prihoda i primanja, takođe i aneksiranje ugovora prema Republičkoj direkciji za robne rezerve, za preuzeti mazut iz ranijih godina. Neke pozicije su povećane, neke su smanjene“, istakla je Valentina Đuričić, načelnica Odeljenja za budžet i finansije, a prenosi portal radiomagnum.rs

Na sednici usvojen Nacrt Odluke o pristupanju izradi Plana detaljne regulacije bloka između ulica Generala Gambete, Krfske, Pana Đukića i Bulevara doktora Zorana Đinđića, kao i nacrti odluka o boravišnoj taksi i postavljanju manjih montažnih objekata na javnim površinama.

Na sednici su usvojeni i nacrti rešenja o razrešenju i imenovanju članova školskih odbora osnovnih škola „Desanka Maksimović“, „Đura Jakšić“ i „Vladislav Petković Dis“. Zeleno svetlo je dato i na pokretanje postupka pribavljanja seoskih kuća sa okućnicom u javnu svojinu Grada Zaječara, neposrednom pogodbom, kao i na obrazovanje Komisije za sprovođenje postupka pribavljanja seoskih kuća sa okućnicom.

Većnici su usvojili i Zaključak o utvrđivanju Predloga programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu i unapređivanje životne sredine grada Zaječara za 2020. godinu, Zaključak o utvrđivanju Predloga programa kontrole kvaliteta vazduha na teritoriji grada Zaječara za narednu godinu, kao i Rešenje o obrazovanju žalbene komisije.

Na sednici je izmenjen pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Pravobranilaštvu grada Zaječara, Budžetskoj inspekciji i Službi za internu reviziju grada Zaječara.

Na sednici je data saglasnost i na program poslovanja i pravilnik rada Javnog preduzeća za planiranje, projektovanje, izgradnju i nadzor „Urbanizam i izgradnja“ za narednu godinu, kao i saglasnost na poseban program korišćenja sredstava iz budžeta grada Zaječara po osnovu subvencija tom javnom preduzeću.

Većnici su dali saglasnost i na programe poslovanja za narednu godinu javnih preduzeća „Vodovod“, „Zaječarparking“, „Higijena“, kao i stambenog preduzeća „Zaječar“ .

Većnici su dali saglasnost na program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Timok – održavanje“ za 2020. godinu, kao i saglasnost na poseban program korišćenja subvencija iz budžeta grada tom preduzeću. Vice Lalić, v.d. direktora Timok održavanja je na sednici istakao da finansijki pokazatelji ali i procena govore o tome, da će gubitak koji je ostvaren 2018. godine, biti pokriven, ali da će biti ostvaren i dobitak.

„Ovu godinu ćemo sigurno završiti pozitivno. Naša procena jeste da ćemo završiti sa dobitkom od 3 miliona dinara, koliko če to tačno biti, znaćemo na kraju godine. Za narednu godinu smo planirali da poboljšamo nivo usluga u svim delatnostima kojima se bavimo. Pozicije prihodne i rashodne strane za narednu godinu su uglavnom iste kao i 2019. godine, jedina veća stavka koja se razlikuje u odnosu na 2019. godinu, a tiče se rashoda, jeste nabavka osnovnih sredstava. Ta pozicija je u ovoj godini iznosila 2 miliona dinara, u narednoj godini taj iznos je povećan na 8 miliona dinara. Planiramo da u prvom kvartalu naredne godine nabavimo novu mehanizaciju. Kada je reč o posebnom programu poslovanja, on se odnosi na potencijalnu potrebu Grada za radom zatvorenog bazena. Sav iznos subvencija odnosi se na rad zatvorenog bazena, a ne na redovno poslovanje našeg preduzeća“, rekao je Lalić, a preneo portal radiomagnum.rs

Podsećamo da su se na sednici Gradskog veća 14.12.2018. godine, većnici saglasili sa posebnimom program korišćenja subvencija iz budžeta grada u iznosu od 5 miliona dinara koje je pomenuto preduzeće dobilo za rad zatvorenog gradskog bazena u zimskim mesecima, a o čemu je tada pisao Glas Zaječara.

Prema finansijskim izveštajima jasno se vidi da zatvoreni bazen „nikada nije zaživeo“, kao uostalom ni balon hale kojih se više niko i ne seća. Prema istom izveštaju, prihodi od prodatih ulaznica na bazenu manji su za 36,7% u odnosu na planiranih 5 miliona i iznose samo samo 3.165.000 dinara. Imajući u vidu posećenost u zimskim mesecima, utisak je da se tih 36,7 posto odnosi baš na taj period. Otuda i pitanje zašto su se većnici odlučili da i u narednoj godini potroše dodatnih 8 i po miliona dinara poreskih obveznika za nešto što već godinama predstavlja čist trošak. Po stavkama samo za nabavku prirodnog gasa biće utrošeno 6 miliona, za troškove električne energije milion i po i za troškove vode milion dinara, ukupno 8.500.000 dinara.

Ako se prisetimo i početne investicije koja je prema tadašnjem izveštavanju brojnih medija Zaječarce koštala 70.281.973,63 dinara, jasno vam je da nas je kupanje do sada skupo koštalo, ako ste se uopšte ikad i okupali u gradskom bazenu u zimskim mesecima.

Da nas je skupo koštalo, svedoči i podatak do koga ni jedan medij nikada nije došao a vezan je za broj prodatih ulaznica za bazen u zimskim mesecima. Podsećamo vas da nikad niko nije saznao ni za broj prodatih ulaznica za klizalište koje su takođe zaječarci prvo kupili, da bi ga narednh godina rentirali od privatne firme po ceni po kojoj smo do sada mogli ponovo da ga kupimo.