foto: fira.rs
Reklame

“Zatvorenoj sednici Gradskog veća prisustvovali su svi članovi, kao i pukovnik Nenad Marković načelnik Regionalnog centra Ministarstva odbrane u Nišu, sa njegovim saradnicima, naši komandanti Garnizona. Razmatrali smo Plan odbrane grada Zaječara i doneli odluku o usvajanu tog plana, na kome su mesecima radili moji saradnici na čelu sa mojim šefom kabineta Srdjanom Rubižićem, ali i uz veliku pomoć ljudi iz Ministartsva odbrane kako u Zaječaru tako u Nišu”, rekao je gradonačelnik Zaječara Boško Ničić, i dodao da ovakva tema iziskuje po zakonu zatvorenu sednicu.

“Radi se o dokumentu najvišeg hijerarhijskog reda, da reguliše postupanje grada u vanrednom stanju i ratu, i iz tog razloga ima svoje mesto u sistemu odbrane Republike Srbije. Koristim priliku da gradonačelniku, Gradskom veću i svim zaposlenima u Gradskoj upravi , ali i svim gradjanima čestitam na upravo donetom Planu odbrane grada Zaječara. Želim da odluke i rešenja koja su primenjena u planu, nikada ne primenjuju praktično. Vreme koje je pred nama, ne znamo šta nam nosi i šta donosi. Nesigurna vremena iziskuju dobro planiranje, a sam Plan odbrane grada je prvi i bitan preduslov koji pokazuje da je gradsko rukovodstvo imalo razumevanja i uspešno odgovorilo svojim obavezama i zadacima iz zakona o odbrani, zakona o vojsci i zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi”, naglasio je pukovnik Nenad Marković načelnik Regionalnog centra Ministarstva odbrane u Nišu.

Gradonačelnik se zahvalio na priznanju koje je dobio grad od Ministartsva odbrane, Uprave za odbrane, Regionalnog centra Ministarstva odbrane Niš.

Izvor: fira.rs