Foto: Glas Zaječara

Dostupnost sadržaja iz obalsti kulture, mogućnosti za rekreativne aktivnosti, kao i osećaj bezbednosti su tri kategorije koje su Zaječarci ocenili najvišim ocenama.

Građani Zaječara ocenom 3,82 ocenili su osećaj bezbednosti u našem gradu, a podaci do kojih smo došli ukazuju na to da je takva ocena građana opravdana, i to sa razlogom.

Ako se pogleda ukupan broj krivičnih dela od 2013. godine koji je bio 1.479, zatim 2017 – 768, gde se gotovo prepolovio, pa 2019. gde se opet beleži pad – 711, da bi 2021 taj broj bio 626, vidi se da je broj više nego duplo smanjen.

U opadanju je i broj osoba protiv kojih su podnošene krivične prijave. 2013. godine taj broj je bio 675, 2017 – 636, 2019 – 522, dok je 2021. taj broj 485.

Blagi porast evidentiranih krivičnih dela u vezi sa opojnim drogama, rastao je od 2013. do 2019. godine, gde je prve bilo 60, a druge 117. Ono što je zanimljivo je to da je u 2021. godini taj broj prepolovljen – 58.

Ukupan broj krivičnih dela sa elementima korupcije u 2013. godini je bilo 47, 2017 – 52, dok za 2019, kao 2021. godine, podatke nismo dobili.

Broj ubistava i teških ubistava u 2013. i 2017. godini, bili su jedan, odnosno dva. Podatke za 2019. kao i 2021. godinu, takođe nismo dobili.

U 2013. godini, ukupan broj krivičnih dela – krađe, teške krađe, razbojništva… bilo je 760. Četiri godine kasnije, 2017. Taj broj je smanjen za pola – 351, 2019 – 212, dok je 2021. taj broj bio 177.

Smanjio se i broj maloletnika koji su izvršioci krivičnih dela. 2013 je 60 maloletnika izvršilo krivična dela, 2017 – 36, 2019. je zabeležen blagi porast – 51, dok je 2021, taj broj spao na 14.

Smanjen je i broj krivičnih dela privrednog kriminala. U 2013. godini taj broj je bio 99, 2017 – 125, 2019 – 63, dok je 2021. godine taj broj opao na 43.

Ukupan broj pokrenutih prekršajnih postupaka zbog učešća u tuči, varirao je iz godine u godinu. 2013 taj broj je bio 34, 2017 – 113, 2019 – 99, dok podatke za 2021. godinu nismo dobili.

Opao je i broj prekršajnih prijava protiv remećena javnog reda i mira. 2013. godine taj broj je bio 313, dok je 2017. i 2019. taj broj jednak – 164. Podatke za 2021. godinu, nismo dobili.

Ono što je alarmantno jeste porast broja prijavljenih krivičnih dela nasilje u porodici. Prema podacim do kojih smo došli, taj broj 2013. godine je bio 19. 2017. broj se povećao na 76, 2019 – 79, dok je 2021. godine taj broj čak 117 prijava. Takođe porastao je i broj osoba protiv kojih su podnete krivične prijave zbog nasilja u porodici.

Takođe, u porastu je i broj evidentiranih saobraćajnih prekršaja. 2013. godine izvršeno je 3.659, 2017 – 4.252, 2019 se beleži blagi pad – 3.863, dok 2021. godine izvršeno je 4.805 prekršaja.

Za razliku od prekršaja koji su u porastu, od 2013. do 2021. opao je broj saobraćajnih nezgoda. 2013 – 172, 2017 – 157, 2019 – 133, dok je 2021. taj broj spao na 119.

Ono čime su građani nezadovoljni, ali i sami vozači, to je parkiranje u gradu na Timoku. Često se mogu uočiti napropisno parkirani automobile, a često se i četiri migavca koriste za zaustavljanje, prilikom nekih privatnih poslova, pri čemu se stvara zastoj u pojedinim ulicama. 

Čest problem predstavljaju i parkirani automobile pored same raskrsnice, pa često vozilo koje se uključuje u glavnu ulicu, ima problem pošto mu je pogled i uvid u raskrsnicu sužen.

Na raskrsnici ulica Izvorski put i Miloša Obilića godišnje se dogodi i dvadesetak saobraćajnih nezgoda. Pored toga što raskrsnica nije pregledna, do skora nije bilo ni adekvatne signalizacije, a pored same raskrsnice pre nekoliko godina napravljeno je i igralište za decu. 

Iz Gradske uprave Zaječar godinama su najavljivali izgradnju kružnog toka, ali do danas do toga nije došlo.

Reklame