Danas je Gradska izborna komisija komisija grada Zaječara saopštila konačne rezultate sa referenduma. Ukupan broj glasača koji je glasao je 12.426. Ukupan broj glasača koji su se izjasnili odgovorom ,,DA” je 6.831, dok je onih koji su zaokružili ,,NE” 5.487.

Marko Minić i Nenad Dinulović održali su pres u velikoj sali Skupštine grada Zaječara na kome su saopštili rezultate referenduma održanog minulog vikenda.

Predsednik Gradske izborne komisije grada Zaječara, Marko Minić izneo je sledeće podatke:

Ukupan broj glasačkih mesta na kojima je obavljeno glasanje je 69. Ukupan broj glasača upisan u Izvod iz biračkog spiska je 49.154. Ukupan broj glasača koji je glasao je 12.426.

Ukupan broj glasačkih listića primljenih na glasačkim mestima je 49.154, dakle isti broj listića kao i glasača iz Izvoda iz biračkog spiska. Ukupan broj neupotrrebljenih glasačkih listića je 36.728, dok je ukupan broj upotrebljenih 12.426. Ukupan broj nevažećih glasačkih listića je 108. Ukupan broj važećih glasačkih listića je 12.318.

Ukupan broj glasača koji su se izjasnili odgovorom ,,DA“ je 6.831, dok je onih koji su zaokružili ,,NE“ 5.487.

U Okružnom zatvoru u Zaječaru glasalo je ukupno 63 ljudi, od kojih je 50 glasalo sa ,,DA“, dok je ostalih 13 bilo protiv.

Na novinarsko pitanja, koliko je procentualno građana glasalo ZA ili PROTIV, na selu i u gradu, oni su kazali da nemaju takav podatak, kao ni na koja četiri mesta je najveća izlaznost.

Reklame