Reklame

Nastavlja se sa starom dobrom praksom gde slobodno mesto vidiš tu odmah automobile parkiraj.

Za samo pola sata provedenih u gradu uočili smo više saobraćajnih prekršaja nedozvoljenog i nepropisnog parkiranja. Ređaju se automobili kao na traci ispred znaka ZABRANJENO PARKIRANJE da bi vozači lagano izazili iz automobila i otišli do kioska, prodavnice ili apoteke kao da su parkirali pred svojom kućom.

 

Parking servis u Zaječaru, nadležan je samo za obeležena mesta za parkiranje. Komunalna policija zadužena je za parkiranje na javnim površinama dok je saobraćajna policija zadužena za nepropisna parkiranja na saobraćajnicama koja ugrožavaju bezbednost i otežavaju saobraćaj.

Na prikazanim  fotografijama bilo je posla i za komunalnu i za saobraćajnu policiju.

Ponovo pozivamo i apelujemo na saobraćajnu kao i na komunalnu policiju da krenu da rade svoj posao, zašta su plaćeni narodnim novcem, i kažnjavaju prestupnike.