Foto: Glas Zaječara
Reklame

Građani Zaječara nastavljaju sa starom dobrom praksom gde slobodno mesto vidiš tu odmah automobile parkiraj.

Foto: Glas Zaječara

Problem parkiranja u Zaječaru postoji već godinama, a najizraženiji je u samom centru grada, gde i pored znaka upozorenja stoje parkirani automobili.

O bahatom parkiranju na ovom mestu pisali smo 6. februara, ali sa starom praksom ne poštovanja znakova se nastavlja.

Parking servis u Zaječaru, nadležan je samo za obeležena mesta za parkiranje. Komunalna policija zadužena je za parkiranje na javnim površinama i ostaje saobraćajna policija koja je zadužena za nepropisna parkiranja na saobraćajnicama koja ugrožavaju bezbednost i otežavaju saobraćaj.

O bahatom parkiranju pisali smo više puta, ali bahati vozači nastavljaju sa starom navikom.

Vozač ne sme da zaustavi, odnosno parkira vozilo na mestu na kome bi ono ugrožavalo bezbednost drugih učesnika u saobraćaju ili predstavljalo smetnju za normalno odvijanje saobraćaja ili kretanje pešaka.

Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima na određenim mestima zabranjeno je parkiranje i zaustavljanje vozila, što znači da na tim mestima ne mora, a najčešće i ne postoji znak zabrane parkiranja i zaustavljanja.

Od početka ove godine, saobraćajni policajci Policijske uprave u Zaječaru na području grada otkrili su i sankcionisali 24 prekršaja nepropisnog parkiranja vozila. Tokom prethodne godine otkriveno je i sankcionisano oko 200 prekršaja nepropisnog parkiranja vozila ili parkiranja vozila na mestima gde je to saobraćajnim znakom zabranjeno.

Kada će policija početi da radi svoj posao za koji je plaćaju građani Srbije?