Fakultet za menadžment Zaječar u skladu sa novonastalom situacijom vezanom za pandemiju virusa korona i proglašenjem vanrednog stanja je počeo da primenjuje mere koje proizilaze iz ove odluke.

Fakultet neće raditi do daljnjeg.

Aktivirana je platforma za učenje na daljinu (DLS) i data objašnjenja kako i na koji način da studenti pristupe.

Obaveza svih nastavnika je da redovno odgovaraju na mejlove studenata.

Sve odbrane završnih radova na svim studijskim programima se prolongiraju do daljeg.

Ispiti u martovskom i nastupajućim rokovima obaviće se naknadno, u terminima i na način koji će biti detaljnije definisan. Već podnete ispitne prijave i dokazi o izmirenju finansijskih obaveza važiće i nadalje

Konkurs za upis studenata u akademskoj 2020/21. godini nalazi se na sajtu Fakulteta i omogućeno je on-line prijavljivanje i polaganje prijemnog ispita.

Sve informacije ubuduće biće na sajtu fakulteta www.fmz.edu.rs.