Empower with Marija, agencija za obuke specijalizovana za razvoj karijere u IT industriji, uzbuđeno  najavljuje pokretanje  novog kursa koji će pomoći pojedincima da ostvare svoje karijerne težnje.

Kurs se sastoji od pet modula koji pokrivaju sve od samoprocene i komunikacionih veština do pisanja efikasne biografije i LinkedIn profila, umrežavanja i pripreme za intervju. Učesnici će sarađivati sa iskusnim trenerima da bi identifikovali svoje prednosti i vrednosti, istražili potencijalne staze karijere i napravili plan akcije za ostvarivanje svojih ciljeva.

« Naš cilj je da pomognemo pojedincima da oslobode svoj puni potencijal i ostvare svoje karijerne težnje », rekla je Marija, osnivačica Empower sa Marijom. « Verujemo da svako ima sposobnost da uspe, ali ponekad je sve što je potrebno je  malo vođstva i podrške.« Naš kurs je dizajniran da obezbedi pojedincima alat i resurse koji su im potrebni da uspeju u IT industriji.

Kurs se održava u fleksibilnom formatu koji omogućava polaznicima da rade svojim tempom i po svom rasporedu. Učesnici će takođe imati pristup zajednici istomišljenika i stalnu podršku iskusnih trenera.

« U Empower sa Marijom strastveno pomažemo pojedincima da ostvare svoje ciljeve u karijeri », rekla je Marija. „Naš kurs je dizajniran da pruži pojedincima znanje, veštine i podršku koja im je potrebna da naprave sledeći korak, jer zašto ne i ti u IT. Uzbuđeni smo što ćemo pokrenuti ovaj novi kurs i radujemo se pomoći pojedincima da ostvare svoj puni potencijal.

Da biste saznali više o Empower sa Marijom i našem novom kursu razvoja karijere, posetite našu internet stranicu na https://empowerwithmarija.wordpress.com/ ili pišite na empowerwithmarija@gmail.com

Reklame