Foto: screenshot knjazevacinfo

Opštinska organizacija Dveri u Knjaževcu predala je preporuku opštini Knjaževac kojom tražimo da se rebalansom lokalnog budžeta za 2023. godinu hitno obezbede sredstva za besplatne udžbenike svim đacima, kao i besplatne vrtiće na teritoriji naše opštine.

Ako će grad Beograd sve to imati za beogradsku decu od 1. septembra ove godine – da ne bi bilo bilo kakve diskriminacije dece van Beograda sva deca u našoj sredini moraju imati istu podršku lokalne samouprave kao što će to biti slučaj u prestonici od 1. septembra. Takođe, zahtevamo da se ova sredstva trajno obezbede u lokalnom budžetu za 2024. i svaku narednu godinu.

Imajući u vidu da su učenici i deca koja pohađaju predškolske ustanove u celoj Srbiji diskriminisani po ovom pitanju u odnose na decu u Beogradu, zahtevamo da i naša lokalna samouprava donese odluku u cilju ostvarivanja besplatnog obrazovanja i jednakih šansi za sve građane. Predlažemo da se ova sredstva obezbede preraspodelom budžetskih sredstava sa stavki kao što su ugostiteljske usluge u upravama i javnim preduzećima, putovanja u inostranstvo i sredstva za kupovinu, održavanje i korišćenje službenih automobila, i druge nenamenske i koruptivne nabavke kojih je po procenama stručnjaka preko 30% u budžetu u svakoj lokalnoj samoupravi.

Za ovu školsku godinu za opremanje đaka prvaka bilo je neophodno između 30.000 i 50.000 dinara, što je ogroman trošak za prosečne plate njihovih roditelja. U starijim razredima samo cena udžbenika dostiže 17.000 dinara, a dodatni pribor i sveske koštaju i do 15.000 dinara samo za početak godine. Kada se na ove troškove dodaju troškovi prevoza i užine, jasno je da se mora hitno reagovati iz budžeta kako bi se deci obezbedili odgovarajući uslovi za dalje školovanje.

Srpski pokret Dveri, kao pokret kome je porodica na prvom mestu, smatra da nema prečeg ulaganja iz budžeta od onog u decu i zato se nadamo da će i naša lokalna vlast prepoznati ovaj prioritet. Pohvaljujemo neke dosadašnje mere naše opštine, kao što su: besplatna užina u osnovnim školma, delimično subvencioni troškove boravka dece u vrtićima i besplatan prevoz. Potrebno je još povećati subvencionisanje vrtića na 100% i obezbediti besplatne udžbenike svim učenicima. Mi ćemo na tome insistirati u ovom periodu, kako bi od 1. septembra i naša deca imala iste uslove kao i beogradska.

Reklame