Foto: Glas Zaječara
Reklame

Društvo obolelih od cerebralne i dečije paralize obeležilo je Svetski dan osoba sa invaliditetom uz podelu podelu paketa humanitarne pomoći, u saradnji sa Crvenim Krstom Zaječar i zajedničkim druženjem članova i prijatelja u „Scena Baru“ u Zaječaru.

 

Svetski dan osoba sa invaliditetom se obeležava od 1992. godine kada su Ujedinjene nacije odredile ovaj datum sa ciljem da se skrene pažnja na probleme sa kojima se osobe sa invaliditetom suočavaju a to su pre svega siromaštvo, visoka stopa nezaposlenosti i iključenost iz društva.

Ove godine 3. decembar, Svetski dan osoba sa invaliditetom se obeležava sa fokusom na osnaživanje osoba sa invalidietetom za inkluzivni, pravični i održivi razvoj, a u skaladu sa Strategijom Ujedinjenih nacija za inkluziju osoba sa invaliditetom. Strategija inkluzije Ujedinjenih nacija za osobe sa invaliditetom pruža osnovu za održiv i transformativni napredak na temu uključivanja invalidnosti kroz sve stubove rada Ujedinjenih nacija: mir i sigurnost, ljudska prava i razvoj.

Društvo obolelelih od cerebralne i dečije paralize povodom Svetskog dana osoba sa invaliditetom organizovalo je podelu paketa humanitarne pomoći, u saradnji sa Crvenim Krstom Zaječar i zajedničkim druženjem članova i prijatelja u „Scena Baru“ u Zaječaru.

Ivan Simić, sekretar Društva obolelih od cerebralne i dečije paralize, foto: Glas Zaječara

Povodom Svetskog dana osoba sa invaliditetom danas imamo dve akcije. U saradnji sa Crvenim krstom organizovali smo podelu humanitarnih paketa, a organizovali smo i druženje članova i prijatelja društva u Scena baru.“ – izjavio je Ivan Simić, sekretar Društva obolelih od cerebralne i dečije paralize za „Glas Zaječara“

Pristup osobama sa invaliditetom mnogim ustanovama je nemoguć, ali problem nije nimalo jednostavan.

„Zakon predviđa da svi novoizgrađeni objekti moraju biti potpuno dostpuni osobama sa invaliditetom. Problem je kod starih zgrada, naročito kod objekata koji su pod zaštitom kao spomenici kulture. Postoji volja da se problem reši, i Gradska uprava uložila je i ulaže velike napore, ali u pitanju su značajna sredstva. Situacija je svakako mnogo bolja nego što je bila.“ – dodao je Ivan Simić, sekretar Društva obolelih od cerebalne i dečije paralize

Društvo obolelih od cerebralne i dečije paralize broj 107 članova.