Reklame

Iako smo o bespilotnim letelicama imali priliku da čujemo mnogo ranije – ova (bez)opasna igračka najveću pažnju javnosti Srbije privukla je kada je došlo do ispada na utakmici Srbija – Albanija, kada je dron kojim je upravljao Ismail Morina preleteo iznad stadiona u Humskoj.

Nasušna potreba za neke, noćna mora za druge – sve zavisi da li ste onaj koji ima potrebu za kvalitetnim snimcima iz vazduha, ili neko ko upravlja komercijalnim vazduhoplovima i radi u kontroli letenja.

Upotreba dronova u Srbiji doživela je pravi bum u proteklih par godina, iako se mnoge od letelica koriste protivno propisima, bez ikakve dozvole i obuke lica koja njima upravljaju.

Zvanično, registrovano je tek nešto više od 100 letelica, a nešto manje od 200 lica u Srbiji ima dozvolu da njima upravlja.

Kako i Zaječar od skora ima bespilotnu letelicu, čiji je vlasnik Gradska uprava Zaječar, sa zahtevom za dostavu informacija od javnog značaja obratili smo se Direktoratu za civilno vazduhoplovstvo.

Aleksandar Stankovic, dipl. pravnik, Savetnik za pravne poslove Direktorata za civilno vazduhoplovstvo pomogao nam je, da bolje razumemo kako funkcioniše korišćenje dronova dajući nam ogovore na pitanja vezano za prijavu leta, kao i odgovore o obavezi registracije bespilotne letelice.

Naravno, poslužili smo se i informacijama koje su dostpune na sajtu Direktorata, a sve u cilju davanja što preciznijih informacija javnosti.

Postoji četiri kategorije bespilotnih letelica (dronova), a lice koje letelicom upravlja ne mora imati dozvolu kada su u pitanju letelice kategorije 1 – a to su letelice lakše od 0,5 kg, i to onda kada se koriste isključivo u sportsko-rekreativne svrhe.

Iako Pravilnikom o bespilotnim vazduhoplovima nije propisana sadržina i sama obuka i operateri su i dalje većinom samoobučeni, svi operateri koji upravljaju klasama 2,3 i 4 su u obavezi da dobiju potvrdu o poznavanju vazduhopolovnih propisa, koju izdaje Direktorat za civilno vazduhoplovstvo. Test, kažu upoznati, nije težak, a sastoji se od četrdeset pitanja.

Za dodelu ( alokaciju ) vazdušnog prostora u kome će se vršiti let ili serija letovia nadležna je Kontrola letenja Srbije i Crne Gore – SMATSA doo iz Beograda i to pod uslovom da su ispunjeni svi uslovi u skladu sa Pravilnikom i propisima ( da lice koje upravlja ima položen ispit, da je vazduhoplov registrovan, da su izdata sva prethodna odobrenja ).

Nema nikakvih ograničenja kada se let odvija u prostoru koji nije naseljen, a za odobrenje snimanja iz vazduha nadležno je isključivo Ministarstvo odbrane Republike Srbije.

Alokacija vazdušnog prostora u nekim slučajevima može se izvršiti i bez prethodnih odobrenja Direktorata za civilno vazduhoplovstvo, kada se radi o letovima koji su daleko od aerodroma, ako se leti bespilotnim letelicama u svrhu sporta i rekreacije i van naseljenih područija!

Dronovi se uglavnom koriste za potrebe TV i video produkcija, ali se mogu koristiti i u ciju izrade različitih vrsta snimaka terena, za potrebe geodetskih snimanja, pregleda dalekovoda i elektromreže i td.

Zakon o vazdušnom saobraćaju predviđa prekršajnu odgovornost za one koji u pogledu upravljanja bespilotnim letelicama postupe suprotno propisima.

Kazne za pravna lica kreću se od 25 000 do milion dinara, a za fizička od 10 do 50000.

Kako nas je gospodin Aleksandar Stanković obavestio, Gradska uprava Zaječar nije se obraćala Direktoratu u svojstvu operatera bespilotnog vazduhoplova zahtevom za izdavanja odobrena za letenje bespilotnog vazdhoplova, niti je upisana kao vlasnik ili korisnik u Evidenciji bespilotnih vazduhoplova, anije joj izdata ni Potvrda o prihvatanju izjave o osposobljenosti za obavljanje aktivnosti u privredne svrhe. Gospodin Stanković naglasio je da postoji mogućnost da se Grad Zaječar obratio nekom drugom organu, kao i da nije isključeno da je registracija izvršena primenom druge procedure.

Imajući u vidu da je kupovina drona u vrednosti od 600 000 dinara, koji je pribavljen za snimanje terena u vanrednim situacijama, i te kako priuvkla pažnju Zaječaraca, obratili smo se Gradskoj upravi Zaječar sa  zahtevom za pristup informacijama od javnog značaja, a koje se tiču: tehničkih specifikacija drona, registracije same letelice, kao i osposobljenosti lica koje njime upravlja, i slično.

Odgovor još uvek čekamo, a dok nam ne pristigne, uživajte u snimku jedne od „vanrednih“ situacija koje je zabeležio dron nad Zaječarom:

Reklame2 komentara