Dragana Rašić, prva na listi platforme „Možemo bolje“ istakla je danas da je potrebno da se moć vrati u ruke građanima. „Kada kažem vraćanje moći u ruke ljudima smatram, pre svega, da je osnovni cilj da se vrati funkcija samih mesnih zajednica koje treba da budu najneposrednije uključene u komunikaciju između građanstva i vlasti“.- kazala je Rašićka.

Prva na listi platforme „Možemo bolje“ Dragana Rašić, govorila je na današnjem presu o programu ove političke platforme.

„Mi danas nastavljamo predstavljanje našeg programa i upućujemo sve, koji su zainteresovani da taj program vide u celosti i šta je naša politička ponuda, posete i našu internet stranicu www.mozemobolje.rs . Danas ćemo se posebno baviti temama za koje smatramo da su izuzetno važne za svakog građanina Zaječara, da li sa sela ili iz grada. Kada to kažem, posebno mislim na vraćanje moći u ruke svim ljudima, odnosno, ljudima i sa sela i iz grada. Kada kažem vraćanje moći u ruke ljudima smatram, pre svega, da je osnovni cilj da se vrati funkcija samih mesnih zajednica koje treba da budu najneposrednije uključene u komunikaciju između građanstva i vlasti. Dakle, ne ovo što danas imamo, da one postoje ali ne znamo čemu služe, već one moraju da preuzmu svoju apsolutnu funkciju i da deo novca od poreza za imovinu ide samim mesnim zajednicama koje bi taj novac mogle da, zajedno u odlukama sa građanstvom, usmere na rešavanje određenih problematika koje su ključne za građanstvo sa tih teritorija. Dakle, u komunikaciji sa vlastima, nudimo prosto da se određeni projekti, kroz glasanje zapravo izaberu i na taj način, građanstvo će biti najneposrednije uključeno u donošenje odluka vezanih za rešavanje problema na teritoriji te same mesne zajednice“.istakla je Dragana Rašić.

Ona je takođe istakla da kada se govori o gradu po meri porodice tu prvenstveno misle da se pažnja obrati osnovce i srednjoškolce ali i na predškolce.

„Kada govorimo o predškolcima i osnovnoškolcima vrlo je važno da podstičemo rast i razvoj dece. Kao što znamo, živimo u vremenima u kojima su deca prosto prikovana za kompjutere i tablete i manje se kreću. Podsticanjem sporta i uvođenjem programa sporta za sve, zapravo treba promovisati njihov rast i razvoj i bavljenje fizičkom aktivnošću, a ne  samo takmičenje. Ono što jeste suština, jeste da se ne sme ponovo dogoditi da se novac iz gradskog budžeta upumpava samo u jedan sport, nego se taj novac mora rasporediti prema potrebama same dece i sa druge strane, omogućiti deci da rastu i razvijaju se onako kako je i potrebno. Takođe kada govorimo o osnovnoškolcima i srednjoškolcima, predlažemo da u osnovnim školama uvedemo poligone za razvoj motoričkih sposobnosti. Ono što danas najčešće jeste da u školama, osim golog betona u dvorištima nemamo apsolutno ništa, a na ovaj način bismo, pre svega osnovnoškolcima ponudili mogućnost i olakšali rad samim nastavnicima zarad njihove bolje i zdravije budućnosti“.- kazala je ona.

Ona je istakla da se deo njihovog programa odnosi i na besplatne udžbenike.

„Ono što smo mi planirali jeste zapravo da krenemo sa nabavljanjem besplatnih udžbenika od prvog razreda, pa onda sukcesivno dakle shodno mogućnostima,  uvodimo razred po razred kako bismo  pokrili čitavu osnovnu školu. Jer imate, situaciju da tvrde da je osnovna škola besplatna, a znamo i sami da su knjige i priprema školaraca svakog septembra  izuzetno veliki trošak i izuzetno veliki udar na budžet samih porodica i roditelja. Na ovaj način mi bismo doprineli i budžetima samih roditelja i porodica i naravno pokazali bismo brigu o njima. Što se tiče srednjih škola, ovde mislim da je vrlo važno da se pre svega obratimo toj deci u kontekstu da same sekcije ne budu samo vezane za školu, već da u saradnji sa ciljanim sektorom i nevladinim organizacijama dođemo do toga da putem raznoraznih projekata prosto uspemo da srednjoškolcima ponudimo ono što su njihova interesovanja. Verujte mi imamo izuzetno talentovanu decu, decu koja žele kvalitetno da potroše svoje vreme, međutim ovaj grad ne nudi ništa. Dakle, neću da govorim ni o bioskopu koji je sada misaona imenica, a kamoli dakle o razvijanju nekakvih drugih talenata, posvećivanja toj deci i prosto direktnom obraćanju toj deci da imaju utisak da zaista neko brine o njima. Tu bi takođe posebno i vrlo važno pokrili i taj segment zdravlja samih srednjoškolaca, raditi na preventivi, upoznati ih i sa polno prenosivim bolestima i sa narkoticima itd. I čula sam komentare da ko brani da se na tome radi, da se vrše te radionice i edukacije, nije pitanje u tome da li to neko radi ili ne, naprosto to pitanje ne sme biti ostavljeno samim pojedincima i prosto entuzijazmu samih nastavnika, već smatramo da kao odgovoran grad moramo da to sistemski pokrijemo, odnosno da se bavimo na svim nivoima tom vrstom preventive i edukacije“.- kazala je Dragana Rašić.

Prema njenim rečima, vrlo je važno obratiti se i deci sa invaliditetom.

„Deca sa invaliditetom imaju takođe potrebe kao i sva ostala deca, samo što ih zadovoljavaju na specifičnije načine i smatramo da je potpuno pogrešno da imate jedno mesto koje celodnevno vodi računa o deci sa invaliditetom koja nema izlazak u dvorište, znači koje se maltene nalazi na raskrsnici glavnih ulica u gradu. Smatramo, da je vrlo važno da o svim kategorijama društva na podjednak način vodimo računa, zapravo i o njihovim potrebama i tu bih takođe pomenula i uslugu ličnih pratioca dece. Mislim da je to važno jer prosto ostavljate prostor samim roditeljima da pronađu svoju neku zanimaciju, odnosno da imaju neku vrstu slobodnog vremena za sebe jer su naravno roditelji dece sa invaliditetom izuzetno angažovani oko njih i vrlo često zanemaruju svoje potrebe“.- kazala je ona.

Dragana Rašić istakla da se mora voditi računa o svima, o svim kategorijama koje imamo na teritoriji grada i smatra da bi na ovaj način zapravo doprineli nekom lepšem Zaječaru, nekoj atmosferi koja će pružiti osećaj ljudima da neko vodi računa i da neko brine o njima. 

Reklame