Dr Predrag Balašević

Oni koji su do sada bili  „narodni poslanici“ i „zaštitnici naših interesa“  brinuli su jedino o tome da se ne zamere čelnicima stranaka čije su interese zastupali, usvajajući neretko zakone koji su nam nanosili nenadoknadivu štetu. Najbolji je primer privatizacija RTB-a Bor, trenutno stanje i odnos kineskog investitora prema lokalnoj zajednici.

 

„Dragi prijatelji,

Obraćamo Vam se u ime Vlaške narodne stranke, čiji cilj nije samo očuvanje kulturnog i etničkog identiteta Vlaha, već i briga za  opstanak svih gradjana severoistočne Srbije.

Naših 154 vlaških sela Krajine, Crnorečja, Homolja, Braničeva, Zvižda, Poreča, Resave, Mlave, Ključa i Pomoravlja, kao i ostali prostor na kome živimo bogati su prirodnim bogatstvima, rudom, vodom, šumom, plodnom zemljom,pašnjacima,…

No i pored toga, ljudi su sve siromašniji. Svedoci smo činjenice da nam se sela i gradovi neprestano prazne i da naša omladina  sve više svojim osmesima ulepšava  trgove i ulice evropskih gradova.

Oni koji su do sada bili  „narodni poslanici“ i „zaštitnici naših interesa“  brinuli su jedino o tome da se ne zamere čelnicima stranaka čije su interese zastupali, usvajajući neretko zakone koji su nam nanosili nenadoknadivu štetu. Najbolji je primer privatizacija RTB-a Bor, trenutno stanje i odnos kineskog investitora prema lokalnoj zajednici.

Želimo da preko svojih predstavnika izgradimo partnerski odnos sa državnim institucijama i podsetimo ih da održivi razvoj jednog područja, nije stvar i zasluga pojedinca u sprezi sa političkim i drugim centrima moći, već strateška usmerenost i obaveza cele države.

Želimo da briga za mlade postane prioritet! Svoju budućnost vidimo ovde gde jesmo! Svojim glasom pišeš istoriju!“                             

Reklame