Gradski odbor „Dosta je bilo“ – Zaječar u svom saopštenju za javnost upozorio je na moguću štetu koja će biti naneta budžetu grada Zaječara kroz čuvanje radnih mesta i plaćenih funkcija do sledećih izbora.

U saopštenju za javnost koje je Gradski odbor „Dosta je bilo“ iz Zaječara ukazuje se na štetnost odložene primene pojedinih članova novog Statuta grada Zaječara.

Saopštenje prenosimo u celosti.

„U predlogu novog Statuta grada Zaječara članom 148 direktno se nanosi šteta budžetu grada jer se čuvaju radna mesta i plaćene funkcije partijskim parazitima do sledećih izbora.

Po novom Statutu grad Zaječar bi trebalo da ima 9 članova Gradskog veća (sa predsednikom i zamenikom 11 članova), a sada ih ima ukupno 13.

Takođe, po novom Statutu gradonačelnik bi mogao da ima maksimalno 3 pomoćnika gradonačelnika a sada ih ima 4.
Dosta je bilo Zaječar oštro se protivi partokratiji svih boja koja parazitira na grdskom budžetu i koristi privilegije.


Dosta je bilo Zaječar predlaže da se iz Nacrta statuta briše član 148 kojim se obezbeđuje odložena primena odredbi štetnih po budžet Grada, te da i članovi 62 i 63 u delovima koji se odnose na broj članova gradskog veća odnosno broj pomoćnika Gradonačelnika stupaju na snagu kad i Statut tj. 8 dana nakon objavljivanja u Službenom listu Grada Zaječara.“

Reklame