Gradsko veće grada Zaječara na sednici održanoj 31. jula donelo je rešenje o raspodeli sredstava za sufinansiranje projekata u oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Zaječara za 2020. godinu. Najviše novca dobila je Radio televizija Majdanpek čiji je direktor Igor Andrejević, brat supruge gradonačelnika Ničića.

Sredstva opredeljena Odlukom o budžetu grada Zaječara za 2020. godinu namenjena za sufinansiranje projekata u oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Zaječara u 2020. godini, u ukupnom iznosu od 11.400.000,00 RSD
raspodeljuju se sledećim podnosiocima predloga projekata.

Najviše novca dobila je Radio televizija Majdanpek čiji je direktor Igor Andrejević, brat supruge gradonačelnika Ničića. Ova televizija dobila je 4.100.000 dinara za projekat „Pogled u prošlost“- Opština Zaječar.

Komisija je za ovaj projekat kazala da u okviru mere u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da se ostvari javni interes u oblasti javnog informisanja, posebnu vrednost projektu daje usklađenost projekta sa realnim problemima, potrebama i prioritetima ciljnih grupa, postojanje identifikovanih i jasno definisanih potreba ciljnih grupa, razrađenost i izvodljivost plana realizacije projekta, raspoloživost neophodnih resursa za realizaciju projekta, postojanje stručnih i profesionalnih referenci predlagača projekta, koje odgovaraju predloženim ciljevima i aktivnostima projekta.

Predložene projektne aktivnosti doprinose razvoju medijskog pluralizma, razvoju ljudskih prava i istinitom, nepristrasnom, pravovremenom i potpunom informisanju građana, odnosno podesne su da ostvare javni interes u oblasti javnog informisanja definisan članom 15. Zakona o javnom informisanju i medijima.

Iz navedenih razloga, ceneći budžet i opravdanost troškova projekta, Komisija predlaže da se projekat podrži sa iznosom od 4.100.000 dinara.

Posle RTV Majdanpek najviše novca, 1.590.000 dinara dobio je „Timok“ A.D. Niš, ogranak „Timok“ Zaječar, sa projektom „Zaječar još bliži građanima“.

Komisija je za ovaj projekat kazala da u okviru mere u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da se ostvari javni interes u oblasti javnog informisanja, posebnu vrednost projektu daje usklađenost projekta sa realnim problemima, potrebama i prioritetima ciljnih grupa, postojanje identifikovanih i jasno definisanih potreba ciljnih grupa, razrađenost i izvodljivost plana realizacije projekta.
Iz navedenih razloga, ceneći budžet i opravdanost troškova projekta, Komisija predlaže da se projekat podrži sa iznosom od 1.590.000 dinara.

Na 3. mestu sa 892.000 za radio, i 400.000 za portal, što ukupno iznosi 1.290.000. dinara dobio je D.O.O. Radio Magnum sa projektima „Mladi u fokusu“ i „Zaječar, moj grad – A, gde sam tu ja“.

Komisija je obrazložila da u okviru mere u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da se ostvari
javni interes u oblasti javnog informisanja, posebnu vrednost projektu daje usklađenost projekta sa realnim problemima, potrebama i prioritetima ciljnih grupa, postojanje identifikovanih i jasno definisanih potreba ciljnih grupa, razrađenost i izvodljivost plana realizacije projekta.

Na 4. mestu sa 1.115.840 dinara podržan je projekat Za medie, „Reke i jezera Grada Zaječara“.

Komisija je za ovaj projekat kazala da posebnu vrednost projektu daju odabir teme, inovativnost, postojanje
identifikovanih i jasno definisanih potreba ciljnih grupa, razrađenost i izvodljivost plana realizacije projekta, raspoloživost neophodnih resursa za realizaciju projekta, postojanje stručnih i profesionalnih referenci predlagača
projekta, koje odgovaraju predloženim ciljevima i aktivnostima projekta.

Iz navedenih razloga, ceneći budžet i opravdanost troškova projekta, Komisija predlaže da se projekat podrži sa iznosom od 1.115.840 dinara.

Na 5. mesto po iznosu dobijenog novca nalazi se Preduzeće za marketing, izdavačku delatnost, radio i televiziju HAPPY TV d.o.o. Beograd (Zemun), sa projektom „Prelo u Zaječaru“, sa iznosom od 787.000 dinara.

Komisija je za ovaj projekat kazala da posebnu vrednost projektu daju odabir teme i autentičnost područja na koje se projektna aktivnost odnosi. Takođe, posebnu vrednost projektu daju i inovativnost, postojanje identifikovanih i jasno definisanih potreba ciljnih grupa, razrađenost i
izvodljivost plana realizacije projekta, raspoloživost neophodnih resursa za realizaciju projekta, postojanje stručnih i profesionalnih referenci predlagača
projekta, koje odgovaraju predloženim ciljevima i aktivnostima projekta.

Zatim sledi Zoran Nikolić PR, Agencija za proizvodnju radio i
televizijskih programa Studio 101, Zaječar, Pavla Ilića
4, sa projektom „Lepa reč za lepši Zaječar“ koji je podržan sa 500.000 dinara.

Komisija je kazala da u okviru mere u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da se ostvari javni interes u oblasti javnog informisanja, posebnu vrednost projektu daju odabir i aktuelnost teme, usklađenost projekta sa realnim problemima, potrebama i prioritetima ciljnih grupa, postojanje identifikovanih i jasno definisanih potreba
ciljnih grupa, kao razrađenost i izvodljivost plana realizacije projekta.

Iz navedenih razloga, ceneći budžet i opravdanost troškova projekta, Komisija predlaže da se projekat podrži sa iznosom od 500.000,00 dinara.

Sa 460.000 dinara finansiraće se Manuela Radojković, PR Agencija za proizvodnju kinematografskih dela, audio vizuelnih proizvoda i televizijskog programa HELLOANIMATION iz Niša, sa projektom „Zdravstvena zaštita u Zaječaru“.

Komisija je kazala da u okviru mere u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u oblasti javnog informisanja, posebnu vrednost projektu daju odabir i aktuelnost teme, usklađenost projekta sa realnim problemima, potrebama i prioritetima ciljnih grupa, postojanje identifikovanih i jasno definisanih potreba
ciljnih grupa, kao razrađenost i izvodljivost plana realizacije projekta.

Iz navedenih razloga, ceneći budžet i opravdanost troškova projekta, Komisija predlaže da se projekat podrži sa iznosom od 460.000,00 dinara.

Sa 292.000 dinara finansiraće se projekat „Znanje je u modi 2“ PR Agencija reklamnih delatnosti AS Media, Zaječar.

Komisija je kazala da predložena projektna aktivnost je nastavak prošlogodišnjeg projekta, koji je dobro ocenjen od strane medijske komisije i za koji su odobrena sredstva u 2019.godini.

Posebnu vrednost projektu daju odabir i aktuelnost teme, usklađenost projekta sa realnim problemima, potrebama i prioritetima ciljnih grupa, postojanje identifikovanih i jasno definisanih potreba ciljnih grupa.

Nedovoljno su obrazloženi opis i razrađenost planiranih aktivnosti, ali ceneći činjenicu da se radi o nastavku prošlogodišnjeg projekta i ceneći inventivnost aplikanta prilikom odabira teme, Komisija predlaže da se
projekat podrži sa iznosom od 292.000,00 dinara.

Poslednji projekat koji će biti sufinansiran iz budžeta grada Zaječara sa 255.166 dinara je „Vraćaju se rode u Zaječar“ „Timočke“ D.O.O. Zaječar.

Komisija je kazala da u okviru mere u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da se ostvari javni interes u oblasti javnog informisanja, posebnu vrednost projektu daju odabir i aktuelnost teme koja je u skladu sa pronatalitetnom politikom Vlade Srbije, kao i zastupljenost inovativnog elementa u projektu i novinarsko istraživačkog pristupa.

Projektna aktivnost je značajna i sa aspekta stepena uticaja na kvalitet informisanja ciljne grupe. (Član 18. stav 1. tačka 1. alineje 1. i 4., kao i tačka 2. alineja 2.)

Iz navedenih razloga, ceneći budžet i opravdanost troškova projekta, Komisija predlaže da se projekat podrži sa iznosom od 255.160,00 dinara.

Ovo su mediji koji su na ovogodišnjem konkursu dobili sredstva za sufinansiranje medijskih projekata u Zaječaru. Zanimljiva je činjenica da su opet najviše novca dobili mediji, čije sedište nije u Zaječaru, dok su novac od medija u Zaječaru dobili samo oni koji se nisu kritički ponašali prema aktuelnoj vlasti.

Tako da projekat „Glasa Zaječara“ pod nazivom „Prijavi problem: Zajedno za lepši grad“za čije smo sufinansiranje potraživali 350.000 dinara, nije prihvaćen.

Komisija je za naš projekat kazala sledeće:

„Navedeni projekat je u skladu sa namenom sredstava iz Javnog poziva za učešće na konkursu za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti
javnog informisanja u 2020. godini.

Međutim, projekat u celosti ne ispunjava kriterijum iz člana 18. stav. 1. Pravilnika i to: mere u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u oblasti javnog informisanja.

Projekat nije usklađen sa članom 18. stav 1. tačka 1. alineja 3. i tačka 2.alineje 1. i 4. Pravilnika. Naime, u projektu je neadekvatna usklađenost planiranih
aktivnosti sa realnim problemima, potrebama i prioritetima ciljnih grupa, očekivanim rezultatima i potrebama ciljnih grupa, a neadekvatna je i razrađenost i izvodljivost plana realizacije. Iz navedenih razloga, predlog je da se projekat ne podrži.

Podsećamo, da smo preko aplikacije „Prijavi problem“ rešili više desetina problema građana Zaječara, kako do uklanjanja smetlišta i divljih deponija, tako do postavljanja signalizacije, regulisanja bahatog parkiranja do postavljanja usporivača brzine kod pojedinih škola.

Podsećamo da je Gradsko veće je Rešenjem III broj: 02-49/2020 od 27.05.2020. godine imenovalo konkursnu komisiju u sastavu: Željko Savić iz Čerevića, Opština Beočin, na predlog Društva novinara Vojvodine Novi Sad, Đorđe Kovačević iz Kruševca, na predlog Udruženja elektronskih medija ‘‘ComNet’’ Beograd i Gordana Ristić iz Vranja, zaposlena u Radio televiziji Vranje.

Reklame