Dom zdravlja i Opšta bolnica u Zaječaru nastavljaju sa skriningom karcinoma dojke, u cilju ranog otkrivanja te bolesti.

„Služba za zdravstvenu zaštitu žena Doma zdravlja i Radiološka služba Opšte bolnice Zaječar obaviće u avgustu  mamografske preglede – dojki ženama koje su rođene 1956. godine, od 10 do 12 časova“, stoji u saopštenju.