Foto: printscreen youtube

Prema najnovijim podacima u vezi sa kretanjem zaposlenosti u Srbiji u maju 2020. godine registrovano je dva odsto više zaposlenih nego u istom periodu prošle godine, dok je u odnosu na april zabeleženo povećanje od 1,1 odsto, saopštio je ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević.

U saopštenju se navodi da je u maju ove godine u Srbiji je registrovano 2.203.247 zaposlenih lica, što u odnosu na isti mesec prethodne godine predstavlja povećanje za 43.918 zaposlenih.

„Ovo su činjenice koje govore u prilog tome da se Srbija nalazi na dobrom putu, uprkos epidemiji koja nas je zadesila, a kako je rekao naš predsednik Aleksandar Vučić, manje ćemo osetiti negativne posledice od svih zemalja u Evropi. Nastavićemo da se krećemo u cilju koji smo zacrtali sebi, da prosečna plata u Srbiji 2025. godine bude 900 evra, a penzije 440 evra. Nova radna mesta i investicije se nalaze na putu ka sigurnom uspehu“, rekao je Đorđević.

Kako piše u saopštenju, posmatrano po sektorima delatnosti, u maju je porast zaposlenosti najveći u trgovini na veliko i malo i popravci motornih vozila, uslugama smeštaja i ishrane, prerađivačkoj industriji i građevinarstvu.

„Politika Aleksandra Vučića, kada je u pitanju dovođenje novih investitora, sigurno će doprineti tome da u budućnosti ovi podaci budu još bolji“, istakao je Đorđević.

U saopštenju se navodi i da su tokom pandemije korona virusa najviše angažovani bili zdravstveni i socijalni radnici, te da se ukupan broj zaposlenih u ovim sektorima u odnosu na isti period prošle godine povećao za 1,2 odsto, odnosno 1.747 lica.

Izvor: Danas