Početkom godine, tačnije 21.03.2019. godine, stanari naselja koje broji više od 15 zgrada u samom centru grada su dobili naloge da uklone svoje garaže od strane Odeljenja za inspekcijske poslove Gradske uprave Grada Zaječara. Čudnim sticajem okolnosti, baš u to vreme je „Tekijanka“ uzela u zakup lokal u tom naselju, u ulici Nikole Pašića, gde je nekada bila prodavnica „Euromarket“, a kasnije i „DIS“. Uzela u zakup lokal, ali do današnjeg dana nije otpočela sa radom, kao da je nešto čekala.

Stanari ovog naselja su bili iznenađeni, ali jedna po jedna garaža je uklanjana, kako ne bi bili kažnjeni. Garaže su uklonjene, a devet meseci kasnije nije započeto sređivanje ovog prostora. Ni jednog trenutka, stanovnici ovog naselja nisu bili upoznati sa projektom sređivanja ovog prostora, jer projekta nije ni bilo. To jeste čudno, s obzirom na to da je praksa ove vlasti da čak i smešne, ali skupocene projekte renoviranja česama, koje naravno plaćaju građani Zaječara, najavljuju mesecima unapred, da organizuju glasanje za najbolji projekat i na kraju svečano otvaranje. Govorkalo se da će biti parka, parkinga, čak i parkića za pse, ali do današnjeg dana nema ni parka, ni parkinga, ali zato ima nečega drugog. Počela je izgradnja magacina Tekijanke na zemljištu gde su bile garaže i gde bi trebalo da budu upravo klupe, park, zelenilo, ili parking.

Dana 16.10.2019. godine „Tekijanka“ doo podnosi zahtev Odeljenju za urbanizam, koji je usvojen i 29.10.2019. godine izdati su im lokacijski uslovi za izgradnju MAGACINA, zatim „Tekijanka“ doo, pošto očigledno u saradnji sa tom službom, gle čuda, zna da će im biti dozvoljena gradnja, žuri i dan pre objave da im je zahtev usvojen, 28.10.2019. godine podnosi zahtev da im se dozvoli izgradnja poslovnog objekta, međutim, taj zahtev biva odbijen rešenjem 31.10.2019. godine, da bi „Tekijanka“ ponovo 6.11.2019. godine podnela isti zahtev za izgradnju poslovnog objekta, koji je dana 13.11.2019. godine rešenjem ove službe odobren i već sutradan otpočinje iz(u)gradnja, direktno na štetu svih stanovnika ovog naselja.

Dakle, potpuno je jasno, da su od početka bili upoznati sa ovim svi akteri koji su o ovome i odlučili, a to je gradonačelnik, glavni arhitekta, Odeljenje za urbanizam, građevinske i stambeno – komunalne poslove i Direkcija za urbanizam. Svi su učestvovali u ovom paklenom i neverovatnom planu, a pri tom svi oni dobro znaju da se u centru grada ne grade magacini, posebno ne u gusto naseljenim naseljima, znaju vrlo dobro da ovakvo naselje po pravilima mora da ima određenu površinu pokrivenu parkovima, zelenilom, parkingom i ostalim pratećim elementima, i da nema mesta magacinima. Nije teško reći, a potpuno je jasno, oni su deo organizovanog plana koji je imao za cilj zadovoljenje pojedinih trgovaca, iako za to nije bilo potrebe, na uštrb stanovnika celog naselja.

Slažemo se sa tim da je dobro što trgovački lanci otvaraju prodavnice u Zaječaru, ali se ne slažemo sa tim da vlast radi protiv građana. To je nedopustivo, jer ovo nije u interesu nijednog stanovnika, ni ovog naselja, a ni Zaječara.
Kada „Dosta je bilo“ uz podršku naroda oslobodi grad ovih bahatih i bezobzirnih uzurpatora vlasti, uvek će na prvom mestu biti interes građana Zaječara, a ne pojedinaca, pravila i zakoni će se poštovati i svi će morati da se ponašaju u skladu sa tim, a odgovorni koji su činili na štetu građana odgovaraće, navodi se u Saopštenju stranke Dosta je bilo.