GrO “Dosta je bilo” Zaječar obaveštava “JKSP Zaječar”, da njihovi navodi da korisnici, koji ne koriste objekte duže od 3 meseca, ne plaćaju naknadu, samo u slučaju da su o tome blagovremeno obavestili preduzeće, delimično su tačni, kaže se u saopštenju ovog pokreta.

Saopštenje pokreta Dosta je bilo u Zaječaru, prenosimo u celosti.

„GrO “Dosta je bilo” Zaječar, ovim putem, obaveštava “JKSP Zaječar”, da njihovi navodi da korisnici, koji ne koriste objekte duže od 3 meseca, ne plaćaju naknadu, samo u slučaju da su o tome blagovremeno obavestili preduzeće, delimično su tačni.

Tačnije, “JKSP Zaječar”, kao javno preduzeće koje je formirano radi vršenja usluga građanima, trebalo bi da bude upoznato sa tim, da ukoliko TU USLUGU NE IZVRŠI, korisnici usluge NISU NI DUŽNI DA IM PLATE. S obzirom na to, da uslugu izvoženja smeća za garaže u pomenutom naselju, “JKSP Zaječar” nije vršilo devet meseci, jer je preko 50 garaža uklonjeno, korisnici usluga ne mogu biti dužni, da za taj period, tu uslugu i plate.

I ne samo to, “JKSP Zaječar” je dužno i da ovim korisnicima vrati prisvojeni novac za period od devet prethodnih meseci, jer uslugu nije pružilo, a novac je prisvojilo.

Svima je poznato da su garaže uklonjene pre devet meseci, kao što je svima poznato, a najbolje bi trebalo biti poznato ovom preduzeću da su njihovi inkasanti, najmanje devet puta prošli kroz ovo naselje, prilikom dostavljanja računa u toku devet meseci i da su bili u obavezi da svog nadređenog obaveste o tome da su garaže uklonjene i da ne treba više korisnicima usluge slati račune, jer se usluga više ne vrši, kao što uredno obaveštavaju svoje nadređene u obrnutom slučaju.
GrO “Dosta je bilo” ovom prilikom ukazuje i na očiglednu lošu saradnju između gradskog javnog preduzeća i Odeljenja za inspekcijske poslove gradske uprave, koji nisu ovo preduzeće obavestili o uklanjanju pomenutih garaža, što je nedopustivo i neodgovorno, a za šta je isključivo odgovorna nesposobna gradska vlast.

GrO “Dosta je bilo” zahteva od ovog preduzeća, da umesto što apeluje na sve korisnike usluga da uredno i ažurno prijavljuju svaku promenu i to pismenim putem, konačno počnu da rade u interesu građana, radeći svoj posao ažurno i uredno. Pored toga, GrO “Dosta je bilo” Zaječar obećava svim Zaječarcima, da kada formira vlast, ukinuće sve nezakonite odluke grada, kao i one koje nisu u interesu Zaječaraca“, – kaže se u saopštenju pokreta Dosta je bilo.