U Zaječarskoj gimnaziji u organizaciji Đačkog parlamenta od danas do subote biće održane radionice na temu demokratije i javnog zagovaranja, namenjena učenicima prve i druge godine Gimnazije.

„Danas počinjemo sa edukacijom na temu aktivizma, demokratije, javnih akcija…  Cilj nam je da probamo što više da približimo i pojasnimo šta je to demokratija, šta je politički život i da smo svi mi deo političkog života i da politika nije bauk od koje treba bežati. Cilj ove radionice i da podstaknemo učenike da se više bave aktivizmom i damo neku osnovu da organizuju javne akcije.“- rekla je Iva Veličković član Đačkog parlamenta.

Iva Veličković

Nakon ove edukacije svaka gupa će dobiti 4000 dinara i probaće da ih iskoriste kako bi organizovali neki vid javne akcije koje se tiču problema mladih u Zaječaru.

Projekat  vodi učenički parlament Gimnazije u okviru projekta „Mladi u pokretu“, uz podršku Zaječarske inicijative i Nacionalne zadužbine za demokratiju.

 

Reklame