Javno komunalno-stambeno preduzeće „Zaječar“-Zaječar, neće raditi 01. i 02. januara 2024.god. (ponedeljak i utorak) i tim povodom za korisnike svojih usluga, organizuje dežurnu službu za hitne intervencije na liftovima, elektroinstalacijama, vodovodu i kanalizaciji u zgradama.

Potrebne brojeve telefona za rešavanje hitnih intervencija možete dobiti uvidom u dnevni raspored koji je izložen na ulazu Javnog komunalno-stambenog preduzeća „Zaječar“ u Zaječaru.

DNEVNI RASPORED DEŽURSTVA

01 . I 02 . JANUAR 2024.GODINE (PONEDELjAK I UTORAK)

1.SERVIS LIFTOVA

U SLUČAJU KVARA NA LIFTU, KONTAKTIRATI UPRAVNIKA STAMBENE ZAJEDNICE, POŠTO SVAKA STAMBENA ZAJEDNICA IMA SVOG SERVISERA.

2.VODOVOD I KANALIZACIJA

PRO N2O 065/3132148

JKP „VODOVOD“ 019/422-041

3.ELEKTROINSTALACIJE

ELEKTROTIMOK 019/425-555

AKI LIFT 069/5343602

4.VRELOVOD

NENAD MARKOVIĆ 062/884 6633

Reklame