Foto: Fira.rs

JKSP „Zaječar“ obaveštava korisnike usluga da povodom prvomajskih praznika preduzeće kao i blagajna neće raditi u ponedeljak 01.05.2023 god. i utorak 02.05.2023 godine.

Javno komunalno-stambeno preduzeće “Zaječar”-Zaječar, za korisnike svojih usluga, organizuje dežurnu službu za hitne intervencije na liftovima, elektroinstalacijama, vodovodu i kanalizaciji u zgradama.

Potrebne brojeve telefona za rešavanje hitnih intervencija možete dobiti pozivom na broj 422-158, ili uvidom u dnevni raspored koji je izložen na ulazu Javnog komunalno-stambenog preduzeća “Zaječar” u Zaječaru.

1. SERVIS LIFTOVA

U SLUČAJU KVARA NA LIFTU, KONTAKTIRATI UPRAVNIKA STAMBENE ZAJEDNICE, POŠTO SVAKA STAMBENA ZAJEDNICA IMA SVOG SERVISERA.

2. VODOVOD I KANALIZACIJA

“PROH2O” NIKOLIČEVO 065 31 32 148

JKP VODOVOD 019 422 041

3. ELEKTROINSTALACIJE

ELEKTROTIMOK 019 425 555

4. VRELOVOD

NENAD MARKOVIĆ 062 884 66 33

Reklame