JKSP „Zaječar“, zbog dana državnosti, neće raditi u četvrtak 15.02.2024 god. i petak 16.02.2024 god. kao i blagajna.

Preduzeće za vreme praznika, za korisnike svojih usluga, organizuje dežurnu službu za hitne intervencije na liftovima, elektroinstalacijama, vodovodu i kanalizaciji u zgradama.

Potrebne brojeve telefona za rešavanje hitnih intervencija možete dobiti pozivom na broj 422-158, ili uvidom u dnevni raspored koji je izložen na ulazu Javnog komunalno-stambenog preduzeća “Zaječar” u Zaječaru.

1.SERVIS LIFTOVA

U SLUČAJU KVARA NA LIFTU, KONTAKTIRATI UPRAVNIKA STAMBENE ZAJEDNICE, POŠTO SVAKA STAMBENA ZAJEDNICA IMA SVOG SERVISERA.

2.VODOVOD I KANALIZACIJA

PRO N2O 065/3132148

JKP „VODOVOD“ 019/422-041

3.ELEKTROINSTALACIJE

ELEKTROTIMOK 019/425-555

AKI LIFT 069/5343602

4.VRELOVOD

NENAD MARKOVIĆ 062/884 6633

Reklame