Foto: Dečiji centar
Reklame


Dečiji centar je u saradnji sa Užičkim centrom za prava deteta u prethodna dva meseca vršio istraživanje o položaju dece sa invaliditetom, njihovoj vidljivosti i pristupu sportskim i kulturnim aktivnostima u slobodno vreme.
U Negotinu četiri godine postoji usluga ličnog pratioca kao i usluga prevoza učenika/ca taxi vozilima do škole.
U Zaječaru je skupštinskom odlukom iz 2021 godine predviđeno uspostavljanje usluge ličnog pratioca, koju bi pružao Centar za socijalni rad. Nadamo se da će do realizacije doći u novoj školskoj godini, ali ostaje pitanje da li je ispunjavanje zakonskih minimuma dovoljno za pokrivanje realnih potreba korisnika/ca u zajednici.
Što se tiče pristupačnosti objektima i sadržajima za osobe sa invaliditetom razlike skoro da i ne postoje.
Ukoliko izuzmemo nedavno renoviranu OŠ “Hajduk Veljko“ u Zaječaru,koja nakon renoviranja ima pristup spratu za decu sa invaliditetom, kao i Dom kulture u Negotinu koji od prošle godine ima adekvatan prilaz, sve ostalo je isto.
Pristup kulturnim i sportskim objektima kao i sadržajima u njima, nije moguć. Što se tiče inkluzivnih sportskih programa i nedostatka istih neophodno je reći da u Zaječaru ne manjkaju ljudski kapaciteti, već volja lokalne samouprave da rešavanje problema u ovoj oblasti učini prioritetnim, te tako pruži jednake šanse za rast i razvoj svoj deci i mladima.
Istraživanje je sprovedeno u okviru programa Beogradske otvorene škole “Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“  koji uz podršku Švedske sprovodi Užički centar za prava deteta.
Reklame