foto: fira.rs

Danas je održana sednica Gradskog veća. Izmedju ostalog na sednici je usvojen Nacrt Odluke o četvrtoj izmeni i dopuni budžeta grada Zaječara za 2018. godinu.

Pravni osnov za donošenje ove odluke je sadržan u zakonu o budžetskom sistemu, naglasila je Valentina Đuričić načelnica finansijske službe.

Većnici su razmatrali i usvojili Nacrt Odluke o okončanju postupka likvidacije nad Pozorištem Timočke krajine „Zoran Radmilović“ u likvidaciji, Nacrt Odluke o okončanju postupka likvidacije nad Javnim komunalnim preduzećem Gradsko saobraćajno preduzeće „Zaječar“ u likvidaciji. Usvojeni su i Nacrt Odluke o pristupanju izradi Lokalnog akcionog plana za Rome grada Zaječara, Nacrt Rešenja o davanju saglasnosti na Treću izmenu Programa poslovanja JKP „Timok – održavanje“ Zaječar za 2018. godinu. Većnici su usvojili Izveštaj o realizaciji godišnjeg plana rada Predškolske ustanove „Djulići“ Zaječar za radnu 2017/2018. god. i 2018/2019. godinu.

Na sednici su usvojeni Nacrti Rešenja o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika i članova Nadzornog Javnog komunalno – stambenog preduzeća „Zaječar“, Nacrt Rešenja o razrešenju vršioca dužnosti direktora Ustanove Narodno pozorište Timočke krajine – Cenatr za kulturu „Zoran Radmilović“ u Zaječaru, Nacrt Rešenja o imenovanju direktora ove Ustanove. Data je saglasnost na drugu izmenu i dopunu finansijskog plana za 2018. godinu Centra za socijalni rad „Zaječar“, kao na Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o utvrđivanju ekonomske cene usluga koje pruža Centar za socijalni rad „ Zaječar“ za 2018. godinu.

izvor: fira.rs