Foto: Pixabay
Reklame

Očitavanje mernih uređaja za energiju utrošenu u februaru mesecu počeće danas.

Kupci su dužni da omoguće pristup mernim mestima, kako čitačima, tako i kontrolorima čitanja, u cilju očitavanja strujomera.

Potrošači mogu i sami dostaviti stanje strujomera pozivom na broj: 019 425 555 lokal  115.

 

Reklame