foto: fira.rs

Većnici su na današnjem zasedanju usvojili Predlog Zaključka o povlačanju Predloga Odluke o pokretanju postupka likvidacije nad Sportsko poslovnim centrom „Timok“ DOO Zaječar, utvrdjenog na predhodnoj sednici Gradskog veća. Razmatran je Predlog Odluke o pokretanju postupka likvidacije nad Sportsko poslovnim centrom „Timok“ DOO Zaječar.

Većnici su usvojili predlog Zaključka o povlačenju Predloga Rešenja o razrešenju i imenovanju članova Upravnog i Nadzornog odbora Ustanove za dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju u Zaječaru, koji je utvrdjen na predhodnoj sednici Gradskog veća i razmatran je Nacrt rešenja o razrešenu i imenovanju članova Upravnog i Nadzornog odbora ove ustanove.

Većnici su razmatrali Nacrte Rešenja o Izveštajima o radu Javno komunalnog preduzeća „Zaječar-parking“ za prošlu godinu kao i Nacrt Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti ovog preduzeća za 2017. godinu.

Razmatran je i usvojen Izveštaj o radu JKP „Vodovod“ Zaječar.

Razmatran je i Nacrt Rešenja o prenosu prava korišćenja pokretnih stvari u javnoj svojini korisniku JKP „Timok – održavanje“ Zaječar.

Većnici su razmatrali i Nacrte Rešenja o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora JKP „Timok-održavanje“ Zaječar. Članovi Gradskog veća su razmatrali i Nacrte Rešenja o razrešenju i imenovanju članova Školskih odbora Ekonomsko-trgovinske škole, Gimnazije, Medicinske, Tehničke škole, kao i Onovnih škola „15.maj“ u Malom Jasenovcu, „Desanka Maksimović“, „Dositej Obradović“ u Vražogrncu, „Djura Jakšić“, „Jovan Jovanović Zmaj“ u Salašu, „Jeremija Ilić Jegor“ u Rgotini, „Ljuba Nešić“, „Ljubica Radosavljević Nada“, „Vladislav Petković Dis“ u Grljanu, kao i Osnovne škole za osnovno i srednje obrazovanje „Jelena Majstorović“ u Zaječaru.

Većnici su razmatrali i Predlog Rešenja o utvrdjivanju broja stručnih i drugih radnika-izvršilaca u Centru za socijalni rad u Zaječaru, čiji se rad finansira iz budžeta grada Zaječara.

Razmatran je i Predlog zaključka o prihvatanju Zaključka Komisije za rešavanje stambenih potreba i pokretanju postupka pribavljanja nepokretnosti u javnu svojinu grada Zaječara, neposrednom pogodbom, uz naknadu, radi rešavanja stambenog pitanja Petrović Vladislave iz Zaječara.

Članovi Gradskog veća razmatrali su i Predlog Zaključka o davanju u zakup poslovnih prostorija grada Zaječara u ulici Dositejevoj br: 11, kao i u ulici Nikole Pašića br: 5.

Izvor: fira.rs