Foto: Fira.rs

Danas je održana dvanaesta po redu Skupština grada Zaječara, koja je sazvana po hitnom postupku. Snimak kompletne sednice biće emitovan večeras na RTV „F Kanal“.

Pred zaječarskim odbornicima našao se dnevni red sastavljen od šest tačaka:

-Pretres Predloga Odluke o obrazovanju Štaba za vanredne situacije grada Zaječara,

-Pretres Predloga Odluke o okončanju postupka likvidacije nad Društvom sa ograničenom odgovornošću “Biznis inkubator centar Zaječar” u likvidaciji,

-Pretres Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća “Timok-održavanje” Zaječar za 2018. godinu,

-Pretres Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Poseban program korišćenja subvencija iz budžeta grada Zaječara Javnog komunalnog preduzeća “Timok –održavanje” Zaječar za 2018. godinu,

-Pretres Predloga rešenja o prenosu prava korišćenja pokretne stvari u javnoj svojini grada Zaječara i

-Upoznavanje sa Zapisnikom Budžetske inspekcije grada Zaječara od 15. decembra prošle godine o kontroli primene zakona u oblasti materijalno finansijskog poslovanja, namenskog i zakonitog korišćenja sredstava kod Narodnog muzeja “Zaječar” za period od 1. januara 2016. do 29. novembra 2017. godine.

Odbornici su usvojili izmenu odluke o obrazovanju Štaba za vanredne situacije grada Zaječara, kao i odluku o okončanju postupka likvidacije nad društvom sa ograničenom odgovornošću „Biznis inkubator centar Zaječar“ u likvidaciji.