Rok za uplatu treće rate ovogodišnjeg poreza na imovinu u Srbiji ističe danas. Taj porez plaćaju građani, preduzetnici i pravna lica, a prikupljaju ga lokalne samouprave.

Porez na imovinu se plaća u četiri godišnje rate, u roku od 45 dana od početka tromesečja.

Za kašnjenja uplate poreza na imovinu obveznik plaća zateznu kamatu.

Izvor: Beta

Reklame