foto: pixabey

Prema Zakonu o porezima na imovinu, porez na imovinu se plaća tromesečno, u roku od 45 dana od početka tromesečja.

Redovnim i blagovremenim izmirivanjem poreza obveznici izbegavaju obračun i naplatu zakonom propisane kamate zbog kašnjenja u plaćanju, ističe Sekretarijat.

Za dobijanje potrebnih obaveštenja, građani se mogu javiti na brojeve telefona nadležnih opštinskih odeljenja Sekretarijata za javne prihode koji su objavljeni na internet stranici grada Beograda, svakog radnog dana od 8.00 do 14 časova, izuzev srede, kada se mogu obratiti od 8.00 do 18.30.

Izvor: Danas

Reklame