Isplata posebne novčane naknade je danas, najavila je Nacionalna služba za zapošljavanje.

Posebna novčana naknada biće uplaćena na tekuće račune korisnika kod poslovnih banaka, a reč je o naknadi za februar 2020. godine.