Reklame

Isplata dečjeg i roditeljskog dodatka i drugih socijalnih davanja za maj 2020. godine počinje danas, najavljeno je iz Banke Poštanska štedionica.

Od petka će se vršiti isplata dečjeg i roditeljskog dodatka,  novčane socijalne pomoći, posebne novčane naknade (pravo po Zakonu o socijalnoj zaštiti), zatim isplata dodatka za negu i pomoć drugog lica, kao i isplata novčane naknade za rad hranitelja i naknade za izdržavanje korisnika na porodičnom smeštaju.

Sve isplate su za maj 2020. godine. Isplata se obavlja preko Banke Poštanska štedionica.