Reklame

Ministarstvo unutrašnjih poslova – Odeljenje za stručno obrazovanje i obuku, u saradnji sa Policijskom upravom Zaječar i Misijom OEBS u Srbiji organizovalo je danas Dan otvorenih vrata.

Tokom Dana otvorenih vrata građani su, u svetlu aktuelnog konkursa, dobili sve informacije vezane za upis u Centar za osnovnu policijsku obuku, ali su takođe imali priliku i da saznaju više o samoj profesiji, o dužnostima i odgovornostima koje ova profesija sa sobom nosi.

Interesovanje je bilo veliko, a evo šta nam je o celoj manifestaciji rekao Zdravković Mario, iz Odeljenja za prevenciju i rad policije u zajednici:

„Ministarstvo unutrašnjih poslova u saradnji sa Misijom OEBS u cilju promovisanja policijske profesije i informisanja građana o konkursu za osnovnu policijsku obuku orgnaizovalo je Dan otvorenih vrata.

Mladim ljudima koji su se prijavili, ili će se prijaviti na konkurs za osnovnu policijsku obuku, kroz prezentaciju smo približili način sprovođenja konkursa, način selekcije kandidata, prava i obaveze polaznika i, po završetku toka obuke, postupak zasnivanja radnog odnosa u ministartvu.

Danas su svi prisutni mogli da se informišu o tome šta ih očekuje na putu da postanu policijski službenici, ali i da pitaju sve što ih je zanimalo u vezi profesije“.

Pravo na učešće u konkursu imaju svi kandidati starosti od 18 do 24 godine, koji imaju završeni IV stepen stručne spreme i nisu krivično gonjeni ili osuđivani. Pored toga neophodno je i da kandidati prođu test kojim se potvrđuje da ispunjavaju zdravstvene uslove za obavljanje ove veoma odgovorne profesije.