foto: OŠ Ljuba Nešić
Reklame

Učenik petog razreda osnovne škole “Ljuba Nešić” u Zaječaru Damjan Dimitrijević osvojio je Specijalnu prvu nagradu na finalu Matematičke internet olimpijade.

Damjan je ovu nagradu dobio za ostvaren najbolji rezultat, a olimpijada je održana na Tari, u okviru Arhimedesove zimske škole mladih matematičara.