Reklame

Maja meseca ove godine na snagu će stupiti novi Pravilnik o bezbednosti dečijih igrališta.

Novim pravilnikom konačno će biti regulisana ova veoma važna oblast u kojoj do sada nije bilo reda.

Pravilnikom će biti utvrđeno tačno na kom mestu može biti locirano dečije igralište, kakve vrste biljaka se mogu nalaziti na igralištu, od kog materijala mogu biti načinjene igračke, kao i mnoga druga pitanja vezana za korišćenje i postavljanje dečijih igrališta.

Pravilnikom se utvrđuje i ko je odgovaran u slučaju da dođe do povređivanja na takvom igralilštu.

Imajući u vidu da su vlasnici igrališta uglavnom lokalne samouprave, a ponegde i skupštine stanara zgrada – postavlja se pitanje da li je Zaječar kao grad spreman za donošenje ovog pravilinika i da li će dečija igrališta biti opremljena i uređena u skladu sa novim pravilnikom koji važi za nova, ali i za do sada postavljena igrališta.

Jedno od najvećih rugla među zaječarskim dečijim igralištima nalazi se u zaječarskom naselju „Vlačić“. Ne samo da je ovo igralište prilično jadan prizor za svakoga ko tu prođe, već pre svega predstavlja opasnost za decu koja bi tu mogla da se igraju.

Igra stimuliše razvoj psiho-motornih veština, zahvaljujući njoj deca se uključuju u društvo, razvijaju se i rastu u normalne, zdrave ljude.

Kako bilo ko može odrasti u zdravu osobu igrajući se na ovoj strahoti?

Ne ulazeći u prirodu vlasništva nad ovim igralištem, jer to je u istinu ovde najmanje bitna stvar, apelujemo na nadležne da preduzmu mere kako bi dečija igrališta koja su godinama zapuštena, konačno bila dovedena u red.

Do sada se niko nije povredio, barem ne ozbiljnije, ali ne treba čekati da se to dogodi da bi se delovalo.