Kada je vlast u gradu na Timoku, pred sam završetak prošle godine raspisala konkurs za sufinansiranje medija, dalo se verovati da je na pomolu nova igranka vlasti, kako bi za jedan kratak period „disciplinovala“ medije, i na kratko „kupila“ vreme i na kraju poništila konkurs.

 

Kraj godine je završen stalnim sastancima vlasnika medija, kao i osuđivanje vlasti za način  kako je raspisala konkurs. U sve to uključila su se i novinarska udruženja.

Šta je jedan portal u Zaječaru pisao o konkursu, možete pročitati ovde.

Nova godina, tako da je vreme i za novi konkurs. Da ne protekne sve u skladu sa demokratskim načelima, i bez nekih sitnih slova u konkursu, opet se postarala GU Zaječar.

Kada je u martu raspisan konkurs za sufinansiranje medija, u tekstu konkursa pojavio se uslov zbog koga nisu svi mediji imali pravo da konkurišu. Sporni uslov bio je sledeći:

Šta to praktično na primeru našeg portala znači? Znači da prema uslovima konkursa za sufinansiranje medija naš portal ne bi imao prava da konkuriše, zato što je naš portal zvanično počeo sa radom februara 2018.

Reagovali smo, kontaktirali smo naše kolege, koje su nas uputile da je takav uslov u konkursu nedopušten, jer je diskriminatornog karaktera.

5. aprila, konkurs za sufinansiranje medija poništen.

Tom prilikom nadležni su za RTV Bor izjavili sledeće:

Kao što vidimo razlog poništenja konkursa je tehnička greška!? Evo kako sada izgleda deo konkursa koji je bio sporan.

Po sistemu „APP“ konkurs koji je marta raspisan, poništen je, a novi je tu.

Očekujemo da će gradski oci, uvažiti minimum demokratije, i odabrati komisiju koja će profesionalno oceniti sve projekte, i bez obzira na pritiske (ako ih bude bilo) odradi posao profesionalno i bez pritiska.

Svi znamo kako se završila Mirkovićeva štamparska greška, i ova je sada završila na istom mestu. Istorija se ponavlja.

Reklame