Reklame


Crveni krst Zaječar organizuje grupnu diskusiji pod nazivom “Zdravo starenje i međugeneracijska solidarnost u borbi protiv nasilja nad starijima”.

Grupna diskusija održaće se u petak 24. juna 2022. godine, sa početkom u 11h, u prostoriji Crvenog krsta Zaječar u Krfskoj ulici .

Diskusiju će voditi Nataša Todorović i dr Milutin Vračević, eksperti Crvenog krsta Srbije.

Dogadjaj ima za cilj da okupi predstavnike svih generacija, kako bi razgovarali o značaju međugeneracijske solidarnosti, socijalnim normama, percepciji nasilja nad starijima i načinima da se ono predupredi kroz zajednički, solidaran napor među generacijama i potrebi prepoznavanja koncepta zdravog starenja, kao važnog elementa zdravog života za svakog pojedinca, zajednicu i čitavo društvo.

Grupna diskusija se organizuje u okviru projekta „Podrška EU socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji’’ (EU SHAI) koji finansira Evropska unija, a sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS), u saradnji sa Populacionim fondom Ujedinjenih nacija u Srbiji (UNFPA).

Reklame