Foto: Dečiji centar

Članovi “Dečijeg centra“ nastavljaju da hodaju “U korak sa inkluzijom“. Nakon ART ZONE ZA SVE, partneri iz Hrvatske, Bugarske i Makedonije ponovo se okupljaju, ovog puta boraviće pet dana u Skoplju i učestvovati u baletskoj predstavi Kulturnog centra “Eureka“ pod nazivom “Sekavanja“ a povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom.

“U korak sa inkluzijom” (Catch up With the Inclusion) je projekat malog partnerstva u oviru programa Erasmus+. Partnerstvo obuhvata četiri organizacije: “Dečiji centar” iz Zaječara (Srbija), Plesni kolektiv “Magija“ iz Rijeke (Hrvatska) koji radi u okviru Udruge osoba sa dječijom i celebralnom paralizom , Kulturen centar “Eureka”centar iz Skoplja (Makedonija) i ‘’Fondaciju podkrepa za realizacija’’ iz Vidina (Bugarska). Fondacija Tempus, koja u Srbiji sprovodi program Erasmus+, zadužena je za praćenje aktivnosti.

U toku 20 meseci, od aprila 2023. godine, do decembra 2024. godine, grupe mladih sa invaliditetom i volonteri/volonterke organizacija, putovaće na različite festivale i učestvovaće u umetničkim aktivnostima sa namerom da se široj publici približe umetnički kapaciteti i stvaralačke mogućnosti inkluzivnih praksi.

Opšti cilj projekta je unapređenje kvaliteta kulturnog i umetničkog života mladih sa invaliditetom kroz kreativno neformalno učenje, participaciju i mobilnost. Kroz zajednički rad želimo da smanjimo socijalnu distancu između mladih sa invaliditetom i mladih iz opšte populacije, obezbedimo ravnopravno učešće mladih sa invaliditetom, učinimo ih vidljivim i razvijemo kapacitete različitih aktera u lokalnim zajednicama za aktivnu inkluziju.

Reklame