Predstava „Radojka nema knjižicu“ u izvođenju članova „Dečijeg centra“ u Zaječaru, biće prikazana 27. juna 2019. na festivalu za decu u Kotoru u okviru SCEZAM-a.

Sama predstava, kao i nastup u Kotoru, bio je doveden u pitanje zbog nedostatka novca, ali u poslednjem trenutku sredstva su obezbeđena.

„Sa radošću Vas obaveštavamo da je Radojka dobila sredstva da otputuje u Kotor. Naime, kako smo u prethodnom periodu imali tri festivala za koja smo sami obezbeđivali sredstva to je naš put u Kotor bio doveden u pitanje usled nedostatka istih. Za pomoć smo se obratili Rekonstrukciji Ženski Fond, tako je Radojkina priča prepoznata i podržana kroz projekat “Žene u tranziciji i pozorištu – Radojka nema knjižicu“. -kazala je Selena Ristić Vitomirović iz Dečijeg centra.

Cilj predstave je da na satiričan način pokaže položaj žena, svih žena, bez obzira na naciju i veru, žena koje su žrtve tranzicije. Radojka je simbol balkanskih radnica – poniženih, pretvorenih u taoce sistema, porodice, nametnutih uloga, bezočne eksploatacije i sopstvenih zabluda o nemoći, krivici, žrtvovanju i trpljenju. Predstava upozorava na gubitak prava radnika, a posebno radnica i na atmosferu apatije i bespomoćnosti. Radojka daje glas obespravljenim starijim radnicama, u čijoj koži se svaka od nas može naći.

Sredstva od 110.000 dinara namenjena su za troškove puta do Kotora, puta do Beograda i smeštaja u Beogradu. Predstava se u okviru SCEZAM-a igra 27.06. u 21.30 sati , dok je termin za igranje u Beogradu 30.06. u 21.30. sati u velikoj sali Skupštine opštine Stari grad.