Pre tačno deset godina biblioteka u Zaječaru imala je za 2100 članova više nego danas. Najviše knjiga biblioteka je kupila je pre sedam godina u vrednosti od million 600 hiljada dinara novcem iz budžeta grada Zaječara, a ukupan broj knjiga premašuje sto hiljada.

Prve biblioteke nastale su pre više hiljada godina. Prvi pokušaji da se osnuje čitalište u Zaječaru datiraju iz 1860. godine. U to vreme je Ministar prosvete i crkvenih dela prepručio „da se u tom okružnom mestu čitalište ako ga nema zavede“. Međutim, zbog raznih okolnosti Čitaonica zaječarska je počela sa radom tek 27. novembra 1866. godine. Interesantan je podatak da se u svim aktima koji potiču iz Zaječara navodi termin „čitaonica“ a ne „čitalište“. Ovo je prvi slučaj u Srbiji i taj naziv je kasnije i u drugim mestima zamenio dotadašnji – čitalište.

Zaječarska biblioteka broji oko 103 hiljada knjiga koje su u opticaju.

Boban Đorđević diplomirani bibliotekar, direktor matične biblioteke Svetozar Marković, kaže da je biblioteka u zakonskoj obavezi da na svakih pet godina izvrši reviziju  kako bi se pohabane knjige uklonile.

„Biblioteka je u period od 2010. do 2019 godine. najviše knjiga kupila 2012.godine kada je kupljeno 5120 knjiga u vrednosti od million 600 hiljada dinara novcem iz budžeta grada Zaječara. Poslednji put je biblioteka kupila knjige  2017.godine. u vrednosti od 500.000 dinara. Za biblioteku kakva je Zaječarska po standardima bi trebalo da kupuje knjige u vrednosti od oko 3 miliona dinara“naveo je Đorđević.

Direktor Đorđević je rekao da je danas teško zadržati čitaoca pored tehnologije koja se brzo razvija. U 2009 godini biblioteka je imala 3.961 člana dok deset godina kasnije 2019.godine broji 1880 članova.

„Svesni smo da živimo u vremenu digitalne komunikacije i da danas nema deteta koje nema mobilni telefon ili tablet i prosto su navikli da čitaju sa telefona nego da dođu u biblioteku i pozajme knjigu“.

 

„Planovi matične biblioteke su da se i dalje naša biblioteka javlja na konkurse Ministarstva kulture, za određena novčana sredstva za kupovinu knjiga, mašina za automatizaciju kao i za ostalu specijalizavonu opremu“kazao je Boban Đorđević.

Upis u zaječarsku biblioteku košta od 200 do 600 dinara.

Reklame