Reklame

,, Centar za ranu intervenciju i logopediju ˮ počinje sa radom u samom centru grada, u ulici Vojvode Mišića 10, u Zaječaru

,,Centar za ranu intervenciju i logopedijuˮ sa iskusnim stručnim Timom čine defektolog, logoped, psiholog i fizioterapeut pruža podršku deci kako bi se optimalno razvijala, kroz individualni rad i njihovim porodicama pomaže u prevazilaženju svakodnevnih teškoća sa kojima se susreću.

„Mi smo Tim stručnjaka okupljenih na jednom mestu kako bi sa puno pažnje pristupili svakoj porodici, uvažavajući Vaše dnevne aktivnosti i rutine. Od sada sve usluge možete dobiti na jednom mestu“.- poručuju iz ovog centra.

Informacije na broj: 065 5 808 101

centarzaranuintervenciju.za@gmail.com

  • Centar za ranu intervenciju Zaječar
  • CentarzaRIZaječar