Foto: Deciji centar
Reklame

Udruženje „Dečiji centar“ Zaječar, u saradnji sa udruženjem „Žensko Lobi“ Demir Kapija (Severna Makedonija), sprovodi Erasmus+ projekat „It’s your turn to change the world“ (Na tebe je red – promeni svet).

Podsticanje mladih građana/ki da uzmu učešća u očuvanju svoje životne sredine, predstavlja značajan iskorak u pravcu osiguravanja održivosti razvoja naših zajednica i borbe protiv klimatskih promena.

Da bi se načinio ovaj korak potrebno je podići nivo svesti i razviti niz veština za aktivno učešće mladih u promociji ljudskih prava u oblasti zaštite okoline i očuvanja biodiverziteta. Za razliku od drugih oblasti omladinskog angažmana, problemi očuvanja životne sredine podjednako angažuju muškarce i žene. Uticaj žena na zaustavljanje klimatskih promena, potencira se u većem broju međunarodnih dokumenata.

Cilj projekta je da se kroz obrazovanje za aktivno očuvanje životne sredine promoviše ravnoteža privrednog rasta, očuvanje biodiverziteta, kulturne raznolikosti i društvenog blagostanja na način koji uključuje marginalizovane grupe i pitanja rodne ravnopravnosti. Promene u lokalnim sredinama imaju drugačiji uticaj na žene, decu, marginalne grupe i mogu ih učiniti ranjivijim u budućnosti. 
Glavna aktivnost našeg projekta je omladinska razmena, koja će biti održana u selu Inovo (Stara Planina), u periodu od 19. do 28. jula. U omladinsku razmenu će biti uključeno ukupno 40 učesnika/ca (20 iz Severne Makedonije i 20 iz Srbije). Učesnici/ce će na omladinskoj razmeni proći korz set edukativnih radionica i izleta.
Konkretni produkti projekta i razmene su 2 video priloga/filma – jedan o susretu sa ljudima iz Rakite i Toplog Dola, sela koja su svojom energijom probudila do sada najveći ekološki protest u Srbiji; drugi o benefitima učešća na razmeni, kroz lične utiske i priče o promenama.
„Ovom prilikom želimo da pozovemo sve mlade ljude, koji žele da uzmu učešće u ovom projektu, da se prijave putem online aplikacionog formulara. Uslov za učešće je da mladi, koji žele da se prijave, u trenutku realizacije omladinske razmene imaju između 15 i 25 godina. Od učesnika/ca se traži da na što bolji način predstave sebe i svoje veštine. U okviru online aplikacije posotoje pitanja koja se odnose na samoprocenu poznavanja engleskog jezika. Želimo da naglasimo da poznavanje engleskog jezika NIJE KLJUČNO pri odabiru učesnika/ca. Prednost će biti pružena mladima iz istočne Srbije. Rok za slanje prijave je 7. jun 2020. godine“.poručuju iz Dečijeg centra.
Reklame