Reklame

Danas je u Briselu formiranjem Upravnog odbora otpočela realizacija projekta „Podzemno izgradjeno nasledje – katalizator za valorizaciju“ koji se finansira iz evropskog okvira za nauku i saradnju – COST.

Projekat koji će trajati 4 godine okuplja istraživače i stručnjake iz 21 zemlje a direktor RARIS-a Vladan Jeremić će biti jedan od članova Upravnog odbora projekta.

RARIS je u ovom projektu pre svega zbog Negotinskih pivnica, kako bi omogućio da se prikupe iskustva i primeri dobre prakse sa najpoznatijih lokaliteta (kao što su Postojina ili Kapadokija) koji bi se mogli primeniti u istočnoj Srbiji.

Projekat će uspostaviti ekspertsku mrežu, sa ciljem promovisanja uravnoteženog i održivog pristupa za očuvanje podzemnog izgrađenog nasleđa. Projekat će pomoći ostvarivanju potencijala za regeneraciju koji poseduje podzemni izgrađeni prostor kako u urbanim tako i u ruralnim područjima.

Više informacija o projektu na https://www.cost.eu/actions/CA18110/#tabs|Name:overview