Foto: Pristupacnostbor.com
Reklame

Strukovno udruženje za saobraćajno i urbanističko planiranje „Sigurne staze” iz Bora pokrenulo je mobilnu i web aplikaciju “Pristupačnost – Bor” za osobe sa invaliditetom na teritoriji grada Bora.

Mobilna i web aplikacija omogućuje pregled, unos i izmene podataka od strane građana, čime se pruža mogućnost osobama sa invaliditetom i svim građanima Bora da obeleže lokacije na karti, dodaju fotografije, postave opis i daju svoje predloge u cilju poboljšanja pristupačnosti urbanističke i saobraćajne infrastrukture na teritoriji grada Bora.

Iz Sigurnih staza poručuju da se na ovaj način omogućuje osobama sa invaliditetom da aktivno i direktno učestvuju u urbanističkom uređenju grada i da njihov glas i probleme čuju donosioci odluka u GU Bor, dok donosioce odluka (GU Bor, Odeljenje za urbanizam GU Bor, Upravljač puta na teritoriji grada Bora, Odeljenje za inspekcijske poslove GU Bor, PU Bor, Savet za bezbednost saobraćaja grada Bora itd.) obavezuje da odgovore na postojeće probleme i omoguće pristupačnost saobraćajne i urbanističke infrastrukture osobama sa invaliditetom.

“Zahvaljujući crowd-sourcing komponenti naše aplikacije, geografski informacioni sistemi mogu efikasno da posluže kao nedvosmisleno sredstvo komunikacije između svih aktera u sferi saobraćajnog i urbanističkog projektovanja, kao i u dvosmernoj komunikaciji struke i ‘politike’, uz aktivno uključenje građana“, naglašava Vojislav Jović, dipl. prostorni planer i član projektnog tima.

Iz Udruženja su naglasili da donosioci odluka iz Gradske uprave u Boru nisu podržali ovaj projekat i da nemaju ni svest ni sluh za probleme koje imaju sugrađani sa vidljivim i nevidljivim invaliditetom.

“Zahvaljujući GIS-u (geografski informacioni sistemi) razvili smo savremenu metodologiju prikupljanja i obrade podataka na osnovu koje smo vršili različite analize svih prikupljenih prostornih i atributativnih setova podataka, konverziju u formate neophodne za web i mobilni prikaz, dizajniranje, kao i izradu web interaktivne mape. Takođe smo radili rekognosciranje, snimanje, prikupljanje i konverziju svih dobijenih setova podataka sa terena u digitalni oblik, pogodan za dalju obradu i analizu u GIS softveru. Drugim rečima, GIS nam omogućava upravljanje i uređenje prostora koji se fokusira na čoveka i okreće stvarnim zahtevima i potrebama koje imaju krajnji korisnici”, dodaje Igor Velić, menadžer projekta.

Predviđena crowd-sourcing (prikupljanje podataka od strane građana) komponenta ove jedinstvene aplikacije je zamišljena sa osnovnim ciljem dodavanja fotografija od strane građana za već postojeće elemente koji se nalaze na web mapi grada (zgrade i objekti od javnog značaja, škole, bolnice, domovi zdravlja, gradske institucije, elemente saobraćajne infrastrukture itd.), kako bi se sa njih prikupili nedostajući podaci o kvalitetu, odnosno o upotrebnoj vrednosti samih elemenata (nepostojanje rampi na zgradama koje omogućajavu pristupačnost osobama sa invaliditetom, visoko podignuti ivičnjaci, ne postojanje mesta za parkiranje itd.).

Velić je dodao da se GIS kao informaciona tehnologija kod nas u saobraćajnom i urbanističkom planiranju ne koristi u meri u kojoj bi trebalo i često je to korišćenje neadekvatno i na amaterskom nivou.

„Najveći razlog tome je što donosioci odluka i ljudi iz struke ne vide i ne prepoznaju značaj i ulogu tehnološkog razvoja i što se generalno kod nas ne ulaže u nauku i razvoj naučne misli. Donosioci odluka u GU Bor su primer ove moje tvrdnje“, navodi Velić.

Iz udruženja pozivaju građane Bora da preko mobilne i web aplikacije “Pristupačnost – Bor” prijavljuju probleme koji se tiču pristupačnosti saobraćajne i urbanističke infrastrukture kako bi se uticalo na donosioce odluka da obrate pažnju na naše sugrađane sa vidljivim i nevidljivim invaliditetom.

Projekat je podržan u okviru programa Aktivne zajednice i Trag fondacije.

Izvor: Danas