Reklame

U Vladi Srbije danas je potpisan ugovor između dr Nenada Popovića ministra bez portfelja zaduženog za inovacije i tehnološki razvoj i Sunčice Lalić Stojanović pomoćnice gradonačelnika ispred Grada Zaječara.

Ovom prilikom je potpisan ugovor kojim se po projektu ,,Fem-Ino,, gradu Zaječaru dodeljuju bespovratna sredstva u iznosu od 5 miliona i 400 hiljada dinara. Projekat se realizuje kroz obuke i putem dodele subvencija za 25 žena za inovacije u poslovanju.

Ministar Popović je prilikom potpisivanja ugovora rekao da je važno da se žene što više bave inovacijama. Cilj projekta ,,Fem-Ino,, je unapređenje
ženskog inovacionog preduzetništva.