Reklame

Naša sugrađanka poslala nam je fotografije iz Dubrovačke ulice u Zaječaru. Na fotografiji se vidi da je vozač automobila bahatim parkiranjem zatvorio prilaz česmi.

Bahato parkiranje u Zaječaru vidi se svuda, kako u strogom centru, tako i u manje prometnim ulicama.

Naša sugrađanka poslala nam je fotografije iz Dubrovačke ulice, na kojima se vidi automobil koji je bahato parkiran, tako da je prilaz česmi zatvoren.

„Česma u Dubrovačkoj ulici. Da li je mogao da se bliže parkira?“upitala je naša sugrađanka.

Prema njenim rečima automobil još uvek je parkiran kod česme.